Cellefrit tumor-DNA

Sygdom Livmoderkræft
Kort titel Cellefrit tumor-DNA
Lang titel Cellefrit tumor-DNA i blodet hos patienter med trofoblastneoplasi
Overordnede formål

At undersøge anvendeligheden af genetiske analyser på cellefrit DNA (cfDNA) stammende fra tumor i blodet hos patienter med en trofoblastneoplasi.

A) At undersøge, om cfDNA kan anvendes til at bestemme oprindelsen af en trofoblastneoplasi
B) At undersøge, om cfDNA kan anvendes til monitorering af behandlingsresponset hos patienter med trofoblastneoplasi

Undersøgelsesdesign

Prospetivt indsamling af data: blodprøver

Primære endpoints
  • At etablere en metode, der kan bruges til at bestemme oprindelsen af en trofoblasttumor ved undersøgelse på en blodprøve fra patienten
  • At etablere en metode, der kan bruges til at monitorere behandlingsrepons og kontrollere for recidiv efter behandling ved gestationel trofoblastsygdom, der er mere specifik og mere sensitiv end den eksisterende metode (måling af se-hCG)
Inklusionskriterier
  • Kvinderne: Kvinden har fået diagnosticeret en trofoblastneoplasi
  • Mandlig partner/tidligere mandlig partner til disse kvinder: Manden er far til en graviditet hos kvinden (herunder også tidligere aborter og evt. mola-graviditeter)
  • Børn 0-18 år: Barnet har kvinden med diagnosticeret trofoblastneoplasi som biologisk mor
Eksklusionskriterier
  • Kvinder og mænd: Personen er umyndig. Personen er ikke i stand til at læse eller forstå den skriftlige deltagerinformation
Behandling

Der gives standardbehandling. Indgang i protokollen inkluderer alene ekstra blodprøver. Der tages blodprøver ved behandlingsopstart samt ved hver serie af kemoterapi (hver 3. uge). Under follow-up tages blodprøver med 1-3 måneders intervaller samt yderligere, hvis se-hCG stiger.

Planlagt antal patienter

Total: 240 patienter, heraf 80 kvinder, 80 mænd og 80 børn

Startdato 2015-03-01
Deltagende hospitaler
  • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

VEK nr.: 2015.03.29

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01