CELS hos højrisikopatienter

Sygdom Tyktarmskræft
Stadie Stadie 1
Fase Fase 2
Kort titel CELS hos højrisikopatienter
Lang titel Kombineret kikkertkirurgi til behandling af tyktarmskræft i tidligt stadie hos skrøbelige patienter
Overordnede formål

At undersøge om CELS resektion er mulig og sikker ved tidligt stadie af colon cancer

Undersøgelsesdesign

Non-randomiseret fase 2 studie

Primære endpoints
 • Inkomplet resektion
 • Lokal recidiv indenfor 3 måneder
 • Alvorlig komplikation indenfor 30 dage (CD3+)
 • 30 og 90 dages mortalitet
Sekundære endpoints
 • Præparatkvalitet ved ekstern validering
Inklusionskriterier
 • Mistanke om eller patologisk påvist malign colon tumor uden tegn til penetration eller dissiminering. Klinisk T1/T2 N0 M0
 • Tumorstørrelse og placering egnet til CELS vurderet ved MDT
 • PS score ≥1 og/eller ASA score ≥3
 • Ingen histologiske risikomarkører i biopsi
Eksklusionskriterier
 • Neoadjuverende behandling
 • Tumorer i rectum
 • Patienter med HNPCC eller FAP
Behandling

CELS resektion – udelukkende endoskopisk overvåget laparoskopisk afstapling af tumor

Planlagt antal patienter

Total: 25 patienter

Startdato 2020-02-01
Deltagende hospitaler
 • Bispebjerg Hospital
 • Herlev Hospital
 • Hvidovre Hospital
 • Sjællands Universitetshospital - Køge
Protokolnr

VEK: SJ-795

Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Køge
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter