Cerebellar Mutism Syndrome Study

Sygdom Hjernetumor
Stadie Alle stadier
Kort titel Cerebellar Mutism Syndrome Study
Lang titel Nordisk studie af cerebellar mutisme syndrom (CMS) hos børn med fossa posterior tumorer
Overordnede formål
  • At afklare hvilken operativ tilgang til fossa posterior tumorer, der giver mindst risiko for udvikling af CMS
  • At kortlægge genetisk disposition for CMS
  • At afklare effekten af glukokortikosteroider på CMS
  • Af afklare sygdomsforløbet ved CMS betinget af tumortype, komorbiditet, højre-/venstre- hånds dominans, understøttende behandling
Undersøgelsesdesign

Observationelt studie

Primære endpoints

Indicens af CMS

Det forventes, at operationer, der skåner nucleus dentatus og dens afferente fibre samt sigter mod mindst traumatisk operativ tilgang, reducerer riskoen for CMS med 50% og reducerer varigheden af CMS med 40% i forhold til mere invasive operationsmetoder

Sekundære endpoints

Riskoen for CMS i relation værtsgenom-varianter (forventes af forklare 50% af risikoen for CMS), peroperativ brug af glukokortikosteroider, tumortype, komorbiditet, præ-operativ sprogfunktion, højre-/venstre-hånds dominans

Inklusionskriterier
  • Alder <18 år på diagnosetidspunktet
  • Tumor lokaliseret til cerebellum, 4 ventrikel eller hjernestammen
  • Operativt indgreb som led i behandling med kurativt sigte
Eksklusionskriterier

Ingen

Behandling

I sig selv indebærer studiet ingen intervention. Patienterne behandles således efter de lokale/nationale retningslinier.

Planlagt antal patienter

Total: 500

Startdato 2014-08-01
Deltagende hospitaler
  • Rigshospitalet
  • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT02300766

Andet protokol nr.: H-6-2014-002

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01