CHEMOFIRE-2

Sygdom Bugspytkirtelkræft
Stadie Stadie 2, Stadie 3
Fase Fase 2
Kort titel CHEMOFIRE-2
Lang titel Kemoterapi efterfulgt af irreversibel elektroporation til patienter med ikke-resektabel lokalavanceret kræft i bugspytkirtlen
Overordnede formål

At undersøge overlevelsen efter irreversibel elektroporation af lokalavanceret kræft i bugspytkirtlen sammenlignet med en historisk kohorte

Undersøgelsesdesign

Prospektiv kohorte forsøg uden kontrol arm

Primære endpoints

2-års overlevelse fra diagnosen og fra behandlingen

Sekundære endpoints
 • Median overlevelse fra diagnosen og fra behandlingen
 • Progressionsfri overlevelse
 • Median tid til lokal progression
 • Median tid til metastatisk sygdom
 • Resektionsrate efter behandlingen
 • Ændringer i livskvalitet
 • Ændringer i smerteoplevelse
 • Ændringer i funktionsnivau
 • Ændringer i ernæringsstatus
 • 90-dagens komplikationsrate
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret adenocarcinom i bugspytkirtlen
 • Længste tumor diameter ≤ 4 cm
 • Mindst 2 måneders kemoterapi gennemført
 • Tumoren bedømt som ikke-resektabel ved national MDT-konference
 • Stabil sygdom eller bedre vurderet ved RECIST 1.1 på inklusionstidspunktet
Eksklusionskriterier
 • Tumoren er utilgængelig fx. pga. venedilatation i området
 • ASA > 3
 • Performance status > 2
 • Atrieflimren
 • Implanteret elektronisk udstyr fx. Pacemaker
 • Metalstent eller andre metalobjekter nær ablationszonen, medmindre disse kan skiftes til plastik før behandlingen
 • Tegn på svær knoglemarvs-, nyre- eller lever-sygdom på behandlingstidspunktet
 • Svær allergi overfor bedøvelsesmidler eller andet strengt nødvendigt medicin eller udstyr
 • Patienten er henvist fra hospital udenfor landet
Behandling

In-situ irreversibel elektroporation

Planlagt antal patienter

Total: 30

Startdato 2021-06-01
Deltagende hospitaler
 • Aalborg Universitetshospital
Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Resumé for patienter