CHOCA

Sygdom Galdeblære- og galdegangskræft
Stadie Alle stadier
Kort titel CHOCA
Lang titel Identifikation af biomarkører hos patienter med galdevejscancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose?
Overordnede formål

At finde flg. biomarkører i blod og cancervæv fra patienter med galdevejscancer (GC):

  • MikroRNA profiler, der kan påvise GC i et tidligt stadium, samt forudsige behandlingsrespons og prognose
  • Gen-, RNA og SNPs-profiler, der kan påvise GC i et tidligt stadium, samt forudsige behandlingsrespons og prognose
  • Proteinprofiler, der kan påvise GC i et tidligt stadium samt forudsige behandlingsrespons og prognose
  • Metabolitprofiler, der kan påvise GC i et tidligt stadium samt forudsige behandlingsrespons og prognose
  • MikroRNA-, gen-, RNA-, SNPs-, protein- og metabolitprofiler, der kan forudsige hvilke patienter med GC, der vil udvikle alvorlige bivirkninger til behandlingerne
Undersøgelsesdesign

Prospektivt, longitudinelt observationsstudie

Primære endpoints

Tid til død

Sekundære endpoints
  • Tid til recidiv eller sygdomsprogression
  • Toksicitet
Inklusionskriterier
  • Histologisk eller cytologisk verificeret galdevejscancer
  • Fundet egnet til onkologisk behandling
Behandling

Der er ingen selvstændig behandling tilknyttet studiet. Deltagerne følges med scanninger og blodprøver før-, under- og efter onkologisk standard behandling

Planlagt antal patienter

Total: 500, alle på Herlev Hospital

Startdato 2014-08-01
Deltagende hospitaler
  • Herlev Hospital
Protokolnr

Herlev KFE nr.: GI 1412

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01