CircRNA

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Kort titel CircRNA
Lang titel Identifikation af molekylære mekanismer under udvikling af resistens mod Revlimid i Myelomatose
Overordnede formål

Dette forsøg vil belyse hvilke resistensmekanismer, som forhindrer effekt afRevlimid-behandlingved myelomatose.Fokus vil ligge på RNA-molekyler.

Primære endpoints

Tilstedeværelse af cirkulært RNA

Inklusionskriterier

myelomatose

Behandling

Ingen behandling

Ekstra materiale udtages ifbm. Knoglemarvsundersøgelse som fortages som led i standard behandling

Deltagende hospitaler
  • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Aarhus Universitetshospital