KontRASt-01

Sygdom
Sygdom, yderligere informationer

Solide tumorer

Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel KontRASt-01
Lang titel Et fase Ib/II åbent dosiseskalerende multicenterforsøg med JDQ443 hos patienter med fremskredne solide tumorer, der har KRAS G12C-mutationen
Overordnede formål

At bestemme den maksimalt tolererede dosis (MTD) og rekommnanderet dosis af JDQ443 alene eller i kombination med TNO155 og/eller spartalizumab, til patienter med fremskredne solide tumorer, der har KRAS G12C-mutationen

Undersøgelsesdesign

Åbent, ikke-randomiseret, multicenter, fase Ib/II forsøg

Primære endpoints
 • Dosiseskalation:
  • Dosislimiterende toksicitet
  • Bivirkninger og alvorlige bivirkninger
  • Hyppighed af dosisafbrydelser og dosisreduktioner
  • Dosisintensitet
 • Dosisekspension:
  • Absolut responsrate
Sekundære endpoints
 • Dosiseskalation og dosisekspension:
  • Absolut responsrate
  • Bedste absolutte respons
  • Progressionsfri overlevelse
  • Varighed af respons
  • Sygdomskontrol rate
  • Farmakokinetik
  • Anti-lægemiddel antistoffer
 • Dosisekspension:
  • Dosisintensititet
  • Hyppighed af dosisafbrydelser og dosisreduktioner
  • Dosislimiterende toksicitet
  • Bivirkninger og alvorlige bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Minimum 18 år gammel
 • Fremskreden (metastatisk eller ikke-operabel) KRAS G12C muteret solid tumor som har modtaget standardbehandling eller er intolerant overfor / ikke egnet til godkendte behandlinger
 • Performance status 0-1
 • Minimum en målbar sygdomslæsion defineret v. RECIST 1.1
 • Tidligere behandling med KRAS G12C inhibitorer kan tillades for dosiseskalering af kombination
 • Sygdomslæsion tilgængelig for biopsi
 • Adækvat knoglemarv-, lever- og nyrefunktion
Eksklusionskriterier
 • Tumorer med mutationer for hvilke der findes godkendte targeterede behandlinger, med undtagelse af KRAS G12C mutationer
 • Aktive hjernemetastaser
 • Klinisk signifikant hjertesygdom eller risikofaktorer ved screening
 • En medicinsk tilstand som fører til øget lyssensitivitet
Behandling

Arm A: JDQ443 alene

JDQ443 administreres som tablet 1 eller 2 gange dagligt i 21 dage

 

Arm B: JDQ443 + TNO155

JDQ443 administreres som tablet 1 eller 2 gange dagligt i 21 dage

TNO155 administreres som kapsel 1 eller 2 gange dagligt i 2 eller 3 uger

 

Arm C: JDQ443 + spartalizumab

JDQ443 administreres som tablet 1 eller 2 gange dagligt i 21 dage

Spartalizumab administreres intravenøst hver 21. dag 

 

Arm D: JDQ443 + TNO155 + spartalizumab

JDQ443 administreres som tablet 1 eller 2 gange dagligt i 21 dage

TNO155 administreres som kapsel 1 eller 2 gange dagligt i 2 eller 3 uger

Spartalizumab administreres intravenøst hver 21. dag 

Planlagt antal patienter

i alt 375 patienter, 10 patienter i Danmark

Startdato 2022-07-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

NCT04699188 og EudraCT 2020-004129-22

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter