CLL B-celle neoplasi

Sygdom
Kort titel CLL B-celle neoplasi
Lang titel
Overordnede formål

Formålet med forsøget er,at undersøgeblod-og knoglemarvsprøver fornye genetiske markører hos patienter med B-cellekræftsygdommeog andre B celle sygdomme

Undersøgelsesdesign

Non-interventionelt studie

Primære endpoints

Biomarkør analyse af blodprøver og knoglemarvsundersøgelser

Inklusionskriterier

B-celle sygdom

Behandling

Ingen, observationsstudie

Planlagt antal patienter

500

Deltagende hospitaler
  • Odense Universitetshospital
  • Aalborg Universitetshospital
  • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Odense Universitetshospital