CLL biobank

Sygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Kort titel CLL biobank
Lang titel Rigshospitalets biobank 2014 for kronisk lymfatisk leukæmi: En forskningsbiobank mhp. undersøgelse af fænotype, BCR‐status og somatiske mutationer i relation til CLLU1 udtryk og sygdomsforløb
Overordnede formål
  • At undersøge hvilke mutationer, som findes i de syge CLL celler
Undersøgelsesdesign

Et single center studie

Inklusionskriterier
  • Alle patienter, som siden 2002 er blevet diagnosticeret med CLL med mutationer i det specifikke immunglobulin "heavy-chain variable-region (IgVH)
Behandling

Der er ingen behandling i dette studie. Der tages blodprøve og evt. knoglemarvsbiopsi.

Planlagt antal patienter

1200

Deltagende hospitaler
Protokolnr

Den Videnskabsetiske Komite nr.: 1405973.

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter