CSI-ProLong

Sygdom
Sygdom, yderligere informationer

Leptomeningeale metastaser

Stadie Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel CSI-ProLong
Lang titel Strålebehandling af hjerne og rygmarv med protoner forspredning af kræftsygdom
Overordnede formål

Undersøge symptom- og sygdomskontrol ved craniospinal bestråling med protoner

Undersøgelsesdesign

Prospektiv, ikke randomiseret

Primære endpoints
 • Primære endpoints CNS progression ved 6 måneder
Sekundære endpoints
 • Overlevelse
 • CNS progressionsfri overlevelse
 • Nye alvorlige symptomer
Inklusionskriterier
 • Alder >= 18 år
 • Metastaser til det leptomeningeale rum, som omgiver hjernen og/eller rygmarven
 • Metastaser verificeret ved MRI eller CSF cytologi
 • Karnofsky >= 60 (som kræver hjælp, men kan varetage de fleste personlige behov)
 • Adækvat knoglemarvsfunktion
  • Hæmaglobin > 5 mmol/l
  • Absolut neutrofil count > 1x10^9/l
  • Blodeplade count > 100x10^9/l
 • Samtykkeerklæring
Eksklusionskriterier
 • Tidligere strålebehandling af det intenderede behandlingsområde som udelukker udvikling af behandlingsplan der respekterer tolerance for det normale væv
 • Patienter med multiple, seriøse større neurologiske defekter vurderet af læge/investigator (inklusiv encephalopati)
 • PAtienter med ekstensiv systemisk sygdom uden fornuftige systemiske behandlingsmuligheder
 • Patienter, som ikke egner sig til MRI af hjernen og knoglemarven, hvor der anvendes gadolinium kontrast
 • Gravide/lakterende kvinder
Behandling

Craniospinal bestråling med protoner, 30 Gy på 10 fraktioner

Planlagt antal patienter

99

Startdato 2023-10-23
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Deltagende afdelinger

Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital

Protokolnr

Journal number at the ethical committee, Region Midt: 99004

Registrering af offentligt videnskabeligt forskningsprojekt med referencenr. 790490 og sagsnr. 1-16-02-236-23

Clinical trials identifier: NCT05746754

Primær investigator Aarhus Universitetshospital