CURE

Sygdom Mavesækskræft, Spiserørskræft
Kort titel CURE
Lang titel Klinisk anvendelighed af cirkulerende tumor DNA ved kræft i mavesæk og spiserør
Overordnede formål

At undersøge effekten af behandlingen samt prædiktive og prognostiske faktorer, med fokus på cirkulerende tumor DNA (ctDNA), hos patienter med karcinom i esophagus eller ventrikel

Undersøgelsesdesign

Nationalt prospektivt kohortestudie

Primære endpoints
 • At undersøge relation mellem mutationer i ctDNA i postoperative blodprøver efter kurativ resektion af tumor og risiko for recidiv
 • At undersøge relation mellem mutationer i ctDNA i blodprøver efter afsluttet kemoradioterapi og risiko for recidiv
Sekundære endpoints
 • At undersøge om baseline ctDNA kan forudsige resektabilitet, radiologisk regression, tid til progression, tid til recidiv og absolut overlevelse hos patienter behandlet med kurativ intention
 • At undersøge om fald i mutationsfraktionen i ctDNA under præoperativ kemoradioterapi kan forudsige resektabilitet, radiologisk regression, tid til progression, tid til recidiv og absolut overlevelse hos patienter behandlet med kurativ intention
 • At undersøge relation mellem peroperativt ctDNA og operationsrelaterede faktorer
 • At monitorere effekt af palliativ systemisk behandling 
 • At oprette et prospektivt ”Real World Data” set
 • At evaluere potentielle prædiktive og prognostiske faktorer
Inklusionskriterier
 • Karcinom i esophagus eller ventrikel
Eksklusionskriterier
 • GIST tumorer
 • Lymfom
Behandling

Der er ingen forsøsbehandling i dette studie, men indsamling af kliniske data, væv og blodprøver.

Patienter deles i 5 kohorter: 

 • Kohorte 1 - Kirurgisk resektion og perioperativ kemoterapi
 • Kohorte 2 - Neoadjuverende kemoradioterapi efterfulgt af kirurgisk resektion
 • Kohorte 3 - Definitiv kemoradioterapi med kurativ intenion
 • Kohorte 4 - Systemisk behandling med livsforlængende intention
 • Kohorte 5 - Palliativ behandling uden brug af kemoterapi
Planlagt antal patienter

900 patienter per i år:

 • 200 patienter i kohorte 1
 • 100 patienter i kohorte 2
 • 150 patienter i kohorte 3
 • 250 patienter i kohorte 4
 • 200 patienter i kohorte 5

Inklusionsperioden er 5 år.

Startdato 2022-02-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
 • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter