DaBlaCa-14 - TOMBOLA

Sygdom Blærekræft
Stadie Stadie 3
Fase Fase 2
Kort titel DaBlaCa-14 - TOMBOLA
Lang titel Behandling af metastatisk blærekræft ved biokemisk recidiv efter radikal cystektomi
Overordnede formål

At undersøge hvor effektiv immunterapi er til patienter med recidiv af muskel-invasiv blærekræft efter operation forudgået af neoadjuverende kemoterapi, hvis behandlingen påbegyndes på tidspunktet for påvisning af cirkulerende tumor-DNA (ctDNA) i blodprøver. Effektiviteten vil blive sammenlignet med den effekt man kender fra tidligere studier, hvor immunterapien først gives ved synligt recidiv på CT-skanning

Undersøgelsesdesign

Et single-arm, open label, prospektivt multicenter studie

Primære endpoints

Komplet respons (andelen af forsøgsdeltagere, der har målbar ctDNA efter operationen, som vha. immunterapi opnår normale blodprøver (uden målbar ctDNA) og scanning uden påviselig sygdom)

Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Cancerrelateret overlevelse
 • Recidivfri overlevelse
 • Responsrate
 • Tid til synligt recidiv på scanning
Inklusionskriterier
 • Behersker det danske sprog i skrift og i tale
 • Mentalt sund og rask
 • PS 0-2
 • Kandidat til neoadjuverende kemoterapi efterfulgt af radikal cystektomi
 • PET/CT-skanning forud for cystektomi uden tegn på spredning af sygdommen eller spredning udelukkende til lokale lymfeknuder
 • Blærekræft af typen urotelialt karcinom, der opstår i blærens slimhinde med vækst ned i urinblærens muskel uden at være vokset fast i omkringliggende organer og strukturer svarende til stadie T2-T4a
Eksklusionskriterier
 • Patienter, hvor man ikke formoder, at cystektomi kan fjerne al kendt sygdom
 • Samtidig anden malign sygdom eller tidigere malign sygdom inden for de seneste 5 år, fraset hudkræft eller kendt ikke-metastatisk prostatakræft
 • Patienter, der er fundet egnet til neoadjuverende kemoterapi efterfulgt af cystektomi, men hvor forbehandling med kemoterapi er fravalgt
 • Kendte kontraindikationer mod immunterapi
 • Anamnase med autoimmun sygdom
 • Anamnase med idiopatisk pulmonal fibrose, organiserende pneumoni, medicininduceret pneumonitis, idiopatisk pneumonitis, eller tegn på aktiv pneumonitis på screenings CT-scanning af thorax
 • Systemisk behandling med immunstimulerende lægemidler inden for 4 uger op til opstart forsøgsbehandling
 • HIV positiv
 • Hepatitis B eller C infektion
 • Administration af levende, svækket vaccine inden for 28 dage op til inklusion
Behandling

Hvis der under opfølgningen påvises tilstedeværelse af ctDNA i blod ses dette som et bevis for recidiv af sygdom, og forsøgsdeltageren kan dermed opstarte immunterapi. Dette er uanset om man kan påvise recidiv på samtidig skanning eller ej.

Immunterapien med 1200 mg atezolizumab administreres i.v. hver 3. uge i 12 måneder medmindre, der på skanninger påvises progression eller forsøgsdeltageren får svære bivirkninger

Planlagt antal patienter

Total: 282 patienter; 127 patienter med påvist recidiv, som skal påbegynde immunterapi

Startdato 2020-05-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

Clinicaltrials.gov nr.: NCT04138628

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter