DACG-II

Sygdom Analkræft
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Fase Fase 2
Kort titel DACG-II
Lang titel Knoglebesparende stråleterapi til analkræft - Et prospektivt fase II-forsøg. Dansk Anal Cancer Gruppe undersøgelse.
Overordnede formål

At reducere raten af insufficiensfrakturer i bækkenet hos patienter med analkræft, som har fået behandling med stråleterapi

Undersøgelsesdesign

Prospektivt, observationelts, klinisk fase 2 studie

Primære endpoints
 • Rate af insufficiensfrakturer vurderet ved MRI efter 1 år
Sekundære endpoints
 • Rate af symptomatiske insufficiensfrakturer i bækkenet efter 1 år og 3 år
 • Rate af toksiciteter fra standarorganer i risiko
 • Prædiktive og prognostiske biomarkører
 • Patientrapporterede bivirkninger
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Biopsi verificeret lokaliseret pladecelle analkræft
 • Indikation for standard (kemo)-stråleterapi med kurativ intension for analkræft 
 • Klinisk egnet til standard (kemo)-stråleterapi
Eksklusionskriterier
 • Tidligere stråleterapi mod bækkenet
 • Tidligere systemisk behandling med alvorlig knoglemarvssuppression eller hæmatologisk sygdom 
 • Hofteprotese
 • Kontraindikationer til MRI-scanning
Behandling

Standard kemostråleterapi med avanceret afgrænsning af knoglestrukturer og dosis-planlægning med knoglebesparende prioriteter 

Planlagt antal patienter

100

Startdato 2021-08-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT05385250

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Resumé for patienter