DANGER-emesis

Sygdom Livmoderhalskræft
Fase Fase 2
Kort titel DANGER-emesis
Lang titel Et multicenter, single-arm, fase II studie til at undersøge bivirkninger og virkning af Akynzeo® (kombination af palonostron og netupitant) plus dexamethason hos patienter, der behandles med konkomitant kemo-strålebehandling med ugentlig cisplatin igennem mindst 5 ugers
Overordnede formål

At undersøge bivirkninger og virkning af Akynzeo, når det gives ugentlig forud for kemoterapi til forebyggelse af kvalme og opkastninger under konkomitant kemo-strålebehandling

Undersøgelsesdesign

Et multicenter, single-arm, åbent fase II studie

Primære endpoints
 • Sikkerhed
 • Antal patienter uden opkastninger under konkomitant kemo-strålebehandling
Sekundære endpoints
 • Absolut respons (defineret som ingen kvalme, opkastfornemmelse (dry retches) og ingen behov for kvalmestillende medicin) 5 dage og 35 dage efter initiering af konkomitant kemo-strålebehandling
 • Antal deltagere uden signifikant kvalme samt helt uden kvalme 5 dage og 35 dage efter initiering af konkomitant kemo-strålebehandling
 • Tid til første emetiske episode
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med cervix cancer
 • Ingen tidligere behandling med kemo- eller stråleterapi (undtagen lav-dosis eller elektron-stråleterapi mod non-melanom hudkræft)
 • Planlagt behandling med fraktioneret stråleterapi og konkomitant ugentlig cisplatin (dosis ≥ 40 mg/m²) i mininum 5 uger
 • Planlagt brachyterapi efter 3. serie af ugentlig cisplatin og efter 5. uge af cisplatin
 • Kemoterapi med mild eller minimal emetisk risiko (op til 30%) tillades på dag 1-4
 • Performance status ≤ 2
 • Adækvat hæmatologisk og metabolisk funktion defineret som:
  • Total neutrofiltal ≥ 1500/mm³ 
  • Trombocytter ≥ 100,000/mm³
  • Bilirubin ≤ 1.5 x ULN 
  • ASAT og/eller ALAT ≤ 2.5 x ULN
  • GFR ≥ 50 ml/min
Eksklusionskriterier
 • Anden malign sygdom udover non-melanom hudkræft
 • Emesis eller klinisk signifikant kvalme inden for 24 timer op til opstart af forsøgsmedicin
 • Anamnese med peptisk ulcus, gastrointestinal obstruktion, gastroinstestinal karcinom, forøget intrakranialt tryk, hypercalcæmi, eller anden ukontrolleret medicinsk lidelse, der kan påvirke resultatet af forsøget
 • Kendt hypersensitivitet eller kontraindikation til palonosetron, anden 5-HT3 receptor antagonist, dexamethason eller netupitant
 • Tidligere behandling med NK1 receptor antagonist
 • Anden forsøgsmedicin inden for de seneste 30 dage eller har planlagt behandling med forsøgsmedicin i forløbet af dette forsøg
 • Modtaget moderat eller høj dosis af anden potentiel emetogen medicin inden for 48 timer op til opstart af forsøgsmedicin. Opiater til behandling af smerter er tilladt, hvis patienten har fået en stabil dosis og ikke har oplevet emesis eller klinisk signfikant kvalme inden for 24 timer op til opstart af forsøgsmedicin.
 • Modtaget anden medicin med kendt eller potential anti-emetogen aktivitet inden for 24 timer op til opstart af forsøgsbehandling (se protokol for detaljer)
 • Modtaget stærke eller moderate CYP3A4-inhibitorer inden for 7 dage op til forsøgsstart
 • Modtaget CYP3A4-inducers inden for 30 dage op til opstart af forsøgsmedicin
Behandling

Hver serie varer én uge.

Akynzeo (300 mg netupitant og 0.5 mg palonosetron) administreres p.o. på dag 1 i hver serie. Akynzeo tages 1 time før planlagt kemoterapi med cisplatin

4-12 mg dexamethason (1-3 tabletter per dag) administreres p.o. på dag 1-4 i hver serie. På dag 1 tages dexamethason 30 min. før planlagt kemoterapi med cisplatin

Planlagt antal patienter

80 patienter

Startdato 2017-12-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-04-26
Resumé for patienter