DELPHI

Sygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Kort titel DELPHI
Lang titel Kemoterapi-relateret DNA-skade og personlig medicin hos patienter med lymfekræft
Overordnede formål

At undersøge sammenhængen mellem kemoterapi-relaterede DNA mutationer og bivirkninger, ændring af behandling og ny sygdom hos ældre patienter med lymfom, så man i fremtiden kan personalisere medicineringen og forbedre livskvalitet og overlevelse hos patienter med lymfom

Undersøgelsesdesign

Observationsstudie

Primære endpoints
 • Prævalens af DNA mutationer relateret til kemoterapi
 • Sammenhæng mellem DNA mutationer og kliniske konsekvenser (bivirkninger, ændringer i behandling, sekundært malignitet)
 • Livskvalitet 
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med B-celle Non-Hodgkin lymfom
 • Behov for systemisk behandling med ≥ 2. linje aktiv behandling mod lymfom 
 • Alder ≥ 60 år
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie

Der tages ekstra blodprøver

Planlagt antal patienter

300 patienter

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter