DESTINY-Breast05

Sygdom Brystkræft - kvinder, Brystkræft - mænd
Stadie Stadie 2, Stadie 3
Fase Fase 3
Kort titel DESTINY-Breast05
Lang titel Et randomiseret, åbent, aktivt-kontrolleret multicenter fase 3 studie som undersøger trastuzumab deruxtecan (T-DXd) versus trastuzumab ematasine (T-DM1) hos patienter med højrisiko HER2-positiv primær brystkræft som har residual invasiv sygdom i bryst eller aksillære lymfeglandler efter neoadjuverende behandling
Overordnede formål

At sammenligne effektivitet og sikkerhed af T-DXd versus T-DM1 hos patienter med højrisiko HER2-positiv brystkræft som har residual invasiv sygdom efter neoadjuverende behandling

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, åbent, aktiv-kontrolleret, multicenter fase 3 studie

Primære endpoints

Invasiv sygdomsfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Sygdomsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Fjernrecidiv-frit interval
 • Hjernemetastaser-frit interval
 • Bivirkninger
 • Farmakokinetik
 • Immunogenicitet (anti-lægemiddel antistoffer)
Inklusionskriterier
 • Patologisk dokumenteret HER2-positiv brystkræft (verificeret centralt)
 • Histologisk verificeret invasiv brystcarcinom
 • Klinisk stadie på diagnosetidspunktet: T1-4,N0-3,M0 (patienter med T1,N0 tumorer kan ikke inkluderes)
 • Patologisk bevis for residualt invasivt carcinom i bryst og/eller aksil efter neoadjuverende behandling
  • Inoperabel brystkræft på diagnosetidspunktet (T4,N0-3,M0 eller T1-3,N2-3,M0)
  • Operabel brystkræft på diagnosetidspunktet (T1-3,N0-1,M0 med positive aksillære lymfeglandler efter neoadjuverende behandling)
 • Færdiggørelse af minimum 6 serier (16 uger) neoadjuverende systemisk kemoterapi, inklusiv mindst 9 uger med taxan-baseret kemoterapi og 9 uger med anti-HER2 behandling (trastuzumab +/- pertuzumab)
 • Adækvat ekscision af tumor i bryst og aksil 
 • Maksimum 12 uger mellem sidste kirurgi og randomisering
 • Kendt hormonreceptor status
 • LVEF ≥ 50% inden for 28 dage op til randomisering
 • Performance status 0-1
 • Adkækvat organfunktion inden for 14 dage op til randomisering
Eksklusionskriterier
 • Stadie 4 brystkræft
 • Tidligere brystkræft undtaget lobulær carcinoma in situ (LCIS)
 • Tegn på klinisk signifikant stort recidiv eller residual sygdom efter neoadjuverende behandling og kirurgi
 • Sygdomsprogression ved enden af præoperativ systemisk behandling
 • Tidligere behandling med T-DXd, T-DM1 eller anden anti-HER2 antistofkonjugator
 • Tidligere behandling med antracykliner med en kumuleret dosis over et specifikt niveau (for detaljer, se protokol)
 • Anden malign sygdom inden for 5 år (for undtagelser, se protokol)
 • Anamnese med interstitiel lungesygdom, pneumonitis eller anden signifikant lungelidelse
 • Autoimmun sygdom eller bindevævssygdom med involvering af lunger eller tidligere lobektomi eller pneumonektomi
 • Ukontrolleret eller signifikant kardiovaskulær sygdom, inklusiv myokardieinfarkt inden for 6 måneder op til randomisering, NYHA II-IV inden for 28 dage op til randomisering
 • Ukontrolleret infektion som kræver i.v. behandling
 • Kendt HIV eller aktiv hepatitis B eller C
Behandling

Arm A

5.4 mg/kg T-DXd administreres i.v. på dag 1 i 14 serier af 21 dage

Arm B

3,6 mg/kg T-DM1 administreres i.v. på dag 1 i 14 serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

I alt: 1600 patienter

Startdato 2022-01-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr 2020-003982-20

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04622319

Diverse

Sponsor: Daiichi Sankyo, Inc. 

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2022-01-24
Resumé for patienter