Destiny Lung 04

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Fase Fase 3
Kort titel Destiny Lung 04
Lang titel Et åbent, randomiseret, multicenter, fase 3-forsøg for at undersøge virkningen og sikkerheden af Trastuzumab Deruxtecan som første linjebehandling af ikke-opererbar, lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft med HER2 exon 19 eller 20 mutationer (DESTINY-Lung04)
Overordnede formål

Undersøge virkningen og sikkerheden af Trastuzumab Deruxtecan som behandling af ikke-opererbar lokalt freskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret multicenter fase 3 studie

Primære endpoints

 

 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Samlet overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Varighed af respons
 • CNS-progression
 • Bivirkninger og alvorlige bivirkninger samt ændringer i laboratorieværdier
 • Farmakokinetik
 • Tilstedeværelse af antistoffer specifikke for forsøgsmedicinen
 • Tid til vedvarende forringelse i pulmonære symptomer
 • Patient-rapporteret tolerabilitet
Inklusionskriterier
 • Alder minimum 18 år
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk cancer uden tilgængelig kurrativ behandling
 • Histologisk bekræftet ikke-småcellet lungekræft med HER2 mutationer i exon 19 og 20
 • Behandlingsnaiv for palliativ systemisk behandling
 • Uddrivningsfraktion minimum 50%
 • Målbar sygdom baseret på RECIST v1.1
 • Tilstrækkelig organfunktion
 • ECOG perfomance status 0-1
 • Tumor vævsprøve tilgængelig for test
Eksklusionskriterier
 • Tumorer med ændringer i epithelial vækstfaktor receptorer som gør dem målbar for specifik behandling
 • Enhver klinisk aktiv hjerne-metastatse (tidligere behandlede og nu stabile hjerne-metastase tillades)
 • Aktiv autoimmun eller inflammatorisk lidelse
 • Sygdomshistorik med myokardieinfarkt indenfor 6 måneder før randomisering
 • Sygdomshistorik med non-infektiøs pneumotitis / interstitiel lungesygdom
 • Lungespecifik samtidig klinisk signifikant alvorlig sygdom
 • Kontraindikationer mod forsøgsbehandlingen
Behandling

Pembrolizumab intravenøst

Planlagt antal patienter

264

Startdato 2022-09-01
Deltagende hospitaler
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

2021-000634-33

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt