DMI-GBM

Sygdom Hjernetumor
Sygdom, yderligere informationer

Glioblastom multiforme

Kort titel DMI-GBM
Lang titel MR-skanning med sukkerkontrast i forbindelse med strålebehandling af hjernekræft
Overordnede formål

At undersøge om en avanceret MR-skanning med brug af deuterium metabolisk billeddannelse bedre kan forudsige effekten af strålebehandling og fremadrettet bruges til at lave mere målrettet behandling hos patienter med glioblastom

Undersøgelsesdesign

Observationsstudie

Primære endpoints
 • Deuterium metabolisk billeddannelse (2H-glukose optagelse og omdannelse til laktat og glx i normalt hjernevæv og tumorvæv og deres ændring)
Sekundære endpoints
 • Perfusion (DCE MRI)
 • Mikrovaskulær diffusion (ADC MRI)
 • APT-CEST MRI
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Fordeling af stråledosis
Inklusionskriterier
 • Nylig diagnosticeret med glioblastom multiforme
 • Planlagt langvarig strålebehandling
 • Performance status 0-1
Eksklusionskriterier
 • Samtidig behandling med anden forsøgsmedicin
 • Tidligere eller nuværende behandling med stråle- eller kemoterapi
 • Anamnese med alkohol- eller stofmisbrug
 • Kontraindikationer til MR-scanning
 • Kontraindikationer til gadolinium kontrast
 • Ikke i stand til eller villig til at få strålebehandling
 • Forventet restlevetid < 3 måneder
 • Insulin-behandlet diabetes
Behandling

Konventionel MR-scanning og MR-scanning med deuterium metabolisk billeddannelse foretages inden planlagt strålebehandling og inden 8 uger efter opstart af strålebehandling

Planlagt antal patienter

I alt 10 patienter

Deltagende hospitaler
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT05908669

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-08-01