DNOG-2

Sygdom Hjernetumor
Stadie Alle stadier
Kort titel DNOG-2
Lang titel Senfølger efter strålebehandling mod hjernetumorer
Overordnede formål
 • At sammenligne dosis-volumen effekt på kognitiv forringelse hos patienter behandlet med protoner eller photoner mod specifikke hjerneområder på forskellige tidspunkter efter bestråling. Hippocampus betragtes som det vigigste organ i risiko, og 3 år er det primære tidspunkt for analyse
 • At validere "Normal Tissue Complication Probability" (NTCP) modellen for kognitiv forringelse efter strålebehandling mod hippocampus, som er estimeret i de tidligere DNOG studier
Undersøgelsesdesign

Longitudinelt multicenter studie

Primære endpoints

Verbal indlæring og hukommelse vurderet via Hopkins Verbal Learning Test (HVLT) 3 år efter afslutning af strålebehandling

Sekundære endpoints
 • Andre domænespecifikke kognitive ændringer: bearbejdningshastighed, opmærksomhed og arbejdshukommelse, eksekutiv funktion og verbal udtryksevne
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Dødsårsag
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Performance status 0-2
 • Egnet til at deltage i kognitiv testning
 • Diagnosticeret med én af følgende diagnose:
  - Gliom
  - Anaplastisk astrocytom, IDH-mutation
  - Diffust astrocytom, IDH-mutation
  - Gemistocystisk astrocytom, IDH-mutation
  - Diffust astrocytom, NOS
  - Anaplastisk oligodendrogliom, IDH-mutation og 1p/19q-co deletion
  - Oligodendrogliom, IDH mutation og 1p/19q-co deletion
  - Oligodendrogliom, NOS
  - Anaplastisk oligodendrogliom, NOS
  - Meningeom
  - Medulloblastom, NOS
  - Hypofyseadenom
  - Ependymom
  - Germinom
  - Paragangliom
  - Neurinom
  - Kraniopharyngeom
  - Andre sjældne hjernetumorer inklusiv basis kranii sarkomer
Eksklusionskriterier
 • Progression, for gliomer jf. RANO kriterierne. Patienterne ekskluderes, hvis sygdommen progredierer
Behandling
Der er ingen behandling tilknyttet dette studie. Deltagerne besvarer spørgeskemaer og får testet deres kognitive funktion før strålebehandling samt 1, 3, 5 og 10 år efter behandlingen
Planlagt antal patienter

Total: Ca. 300

Startdato 2019-01-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Deltagende afdelinger

Dansk Center for Partikelterapi - Aarhus Universitetshospital 

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter