DTI

Sygdom Hjernetumor
Sygdom, yderligere informationer

Glioblastom

Kort titel DTI
Lang titel Diffusions tensor imaging (DTI) til mere præcis tumor definition hos patienter i strålebehandling med glioblastom
Overordnede formål

At undersøge om diffusions tensor imaging (DTI) kan avendes til at planlægge og udføre mere målrettet og effektiv strålebehandling af patienter med glioblastom

Primære endpoints
 • Optimering af parametre i modellen
 • Marginal recurrence coverage af DTI target
 • Recurrence coverage hos prædefineret sub-gruppe af patienter med MGMT methyleringsstatus og med brutto total resektion
 • Sammenhæng mellem genvarianter og recurrence coverage
Inklusionskriterier
 • Nylig diagnose med og patologisk bekræftet glioblastom IDH vildtype
 • Performancestatus 0-1
 • Kandidat til strålekemoterapi
 • eGFR > 30 mL/min/1.73 m2
Eksklusionskriterier
 • Multifocal glioblastom
 • Tidligere behandling med strålebehandling og/eller Temozolomid
 • Kontraindikationer mod MRI (fx pacemaker, alvorlig klaustrofobi, metal, non-MRI kompatible implantater)
 • Gadovist kontraindikationer (fx alvorlig nyresvigt med estimeret glomerulær filtrationsrate < 30 mL/min/1.73 m2, tidligere allergisk reaktion)
Behandling

Planlægning af behandling ud fra standard MRI + DTI

DTI udføres på Aarhus Universitetshospital

Planlagt antal patienter

Ca. 300 patienter

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Resumé for patienter