EarlyCarePan

Sygdom Bugspytkirtelkræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel EarlyCarePan
Lang titel Tidlig palliativ indsats hos patienter med uhelbredelig kræft i bugspytkirtlen
Overordnede formål

At undersøge om palliativ indsats tidligt i sygdomsforløbet hos patienter med uhelbredelig bugspytkirtelkræft kan forbedre livskvaliteten og forlænge overlevelsen sammenlignet med den sædvanlige sygdomsrettede behandling, hvor der henvises til palliativ indsats ved behov

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret interventionsstudie

Primære endpoints
 • Ændring i livskvalitet efter 12 uger
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Ændring i livskvalitet efter 6 og 24 uger
 • Ændring i funktion og symptomer efter 6, 12 og 24 uger
 • Dosisintensitet af kemoterapi
Inklusionskriterier
 • Cytologisk eller histologisk verificeret uhelbredelig pancreascancer, duktalt adenocarcinom, som skal modtage 1. linje medicinsk behandling for pancreascancer inden for ≤ 2 uger
 • Performance status 0-2
 • Patienten planlægger at modtage al medicinsk behandling for pancreascancer på den afdeling hvor patienten inkluderes i forsøget
Eksklusionskriterier
 • Allerede modtager palliativ indsat fra en palliativ afdeling
 • Udviser tegn på psykopatologisk eller kognitiv dysfunktion
 • Anden medicinsk lidelse, der ifølge investigator kan påvirke resultatet af forsøget eller patientens sikkerhed 
 • Deltagelse i et andet interventionsstudie i forsøgsperioden. Dette er kun relevant for studier, der kan forstyrre interventionen. Deltagelse i protokoller, der relaterer til behandling ekskluderer ikke patienterne fra dette studie.
Behandling

Arm A: interventionsgruppe
Sædvanlig sygdomsrettede kræftbehandling sideløbende med tidlig palliativ indsats med indledende samtale via palliativ afdeling inden for 10 dage efter randomisering og palliative besøg eller telefonopkald minimum hver 4.uge

Arm B: kontrolgruppe
Sædvanlig sygdomsrettede kræftbehandling og henvisning til palliativ indsats ved behov

Planlagt antal patienter

250 patienter

Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT04632303

Videnskabsetisk Komité: H-20073662

Andet protokol ID: GI 2031

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2020-11-04
Resumé for patienter