Erlotinib-PK

Sygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel Erlotinib-PK
Lang titel Et studie i variation i plasmakoncentration hos patienter med lungekræft i behandling med erlotinib (tarceva).
Overordnede formål

At få mere viden om omsætning af erlotinib i kroppen.

Primære endpoints
  • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
  • Alle patienter der får Erlotinib (Tarceva) som behandling for lungecancer på Herlev Hospital
  • Har fået Erlotinib (Tarceva) som behandling i mindst en uge
Behandling

Blodprøve undersøgelse. Deltagelse i et af 2 delforsøg: enten en enkelt blodprøve taget snarest eller en blodprøve snarest og så yderligere 1-2 taget med mindst 4 ugers mellemrum.

Planlagt antal patienter

100

Startdato 2012-11-19
Deltagende hospitaler
  • Herlev Hospital
Protokolnr

VEK appro H-2-2012-124.

Herlev KFE nr: LU 1228.

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter