ESO-SPARE

Sygdom
Fase Fase 3
Kort titel ESO-SPARE
Lang titel Spiserørsbesparende strålebehandling til medullært tværsnitssyndrom i bryst- og halsrygsøjlen. Et randomiseret fase III studie.
Overordnede formål

At undersøge om øsofagusbesparende strålebehandling kan reducere
forekomst og varighed af øsofagit hos patienter der behandles for medullært tværsnit syndrom i cervical- og thoracalcollumna uden at det går ud over effekten af selve strålebehandlingen.

Tillægsstudie: At belyse spontanforløbet af glokuse under og efter højdosis steroidbehandling. 

 

Undersøgelsesdesign

Randomiseret fase III studie

Primære endpoints
 • Tidlig patient rapporteret gastro-øsofageal toksicitet målt som peak PRO-CTCAE score inden for de første 5 uger efter behandlingsstart
 • Bevaret gangfunktion målt med EORTC EQ-5D-5L
Sekundære endpoints
 • Varighed af gastro-øsofageal toksicitet
 • Genbestrålings rate
 • Patient rapporteret fysisk funktion 
 • Livskvalitet
 • Vægt
 • Smerter
 • Brug af smertestillende medicin
 • Overlevelse

HbA1C validering og glukose monitorering (tillægsstudie)

 • Hyppighed af glucokorticoid induceret diabetes
 • Hyppighed af glucokorticoid induceret insulin behandlet diabetes
 • Andel af patienter med normaliseret blodsukker dag 28 efter behandlingsstart
 • Hyppighed af hospitalskontakter mhp. behandling af hyperglykæmi
 • Hyppighed af hospitalsindlæggelser pga. ny-diagnosticeret diabetes
Inklusionskriterier
 • Cytologisk eller histologisk verificeret kræft 
 • Henvist til palliativ strålebehandling i cervical- eller thoracalcollumna pga:
  • epidural indvækst
  • medullært tværsnitssyndrom
  • metastatisk rodkompression
  • postoperativ strålebehandling efter kirurgisk decompression
 • I stand til at forstå mundtlig og skriftlig information vedrørende forsøget. Underskrevet informeret samtykke
 • Henvist til en af følgende strålebehandlinger: 5 Gy x 5, 3 Gy x 10, 10 Gy x 1, 8 Gy x 1.
 • ≥ 18 år

HbA1C validering og glukose monitorering (tillægsstudie)

 • Ikke kendt diabetes
 • HbA1C < 48 mmol/mol
Eksklusionskriterier
 • Ikke i stand til at forstå mundtlig eller skriftlig information vedrørende forsøget
 • Ikke villig til at underskrive informeret samtykke
 • Alder < 18 år
 • Henvist til > 10 fraktioner

HbA1C validering og glukose monitorering (tillægsstudie)

 • Kendt diabetes
 • HbA1c >48 mmol/mol
Behandling

Arm A: Standard tværsnit strålebehandling


Arm B: Øsofagusbesparende strålebehandling

 

Planlagt antal patienter

ESO-SPARE: 200 patienter

HbA1C validering og glukose monitorering (tillægsstudie): 150 patienter

Startdato 2022-01-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
Protokolnr

VEK journal nr. H-20069184

Clinicaltrials.gov nr: NCT05109819

Diverse

Sponsor: Herlev Hospital

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2022-01-01
Resumé for patienter