EVITA

Sygdom Myelodysplastisk syndrom (MDS)
Sygdom, yderligere informationer

Lavrisiko myeloide maligniteter: klonal cytopeni af ukendt signifikans (CCUS), lavrisiko myelodysplastisk syndrom (MDS) og kronisk myelomonocytær leukæmi (CMML)-0/1.

Fase Fase 2
Kort titel EVITA
Lang titel Epigenetik, vitamin C og abnorm blodcelledannelse - Vitamin Cs rolle i epigenetisk regulation i hæmatopoiesen, sub-studie på CCUS, lavrisiko MDS og CMML-0/1.
Overordnede formål

At undersøge om kosttilskud med vitamin C kan ændre biologien af lavrisiko myeloide maligne sygdomme ved at omvende nogle af de epigenetiske ændringer, som er karakteristiske for disse sygdomme.

Undersøgelsesdesign

Prospektivt, dobbelt-blidnet, randomiseret, placebokontrolleret fase 2 studie.

Primære endpoints

Ændringer fra baseline i 5-hmC/5-mC niveauet efter 12 måneder.

Sekundære endpoints
 • Ændringer fra baseline i 5-hmC/5-mC niveauet efter 3 måneder
 • Ændringer fra baseline i 5-mC niveauet på udvalgte sites efter 12 måneder
 • Ændring fra baseline i H3K9 methylation på udvalgte sites efter 12 måneder
 • Ændringer fra baseline i variant allelfrekvens efter 12 måneder
 • Ændringer fra baseline i plasmacytokin niveauet efter 12 måneder
 • Ændringer fra baseline i mRNA niveauet for udvalgte gener efter 12 måneder
 • Ændringer fra baseline i mRNA niveauet for udvalgte gener efter 3 måneder
 • Antal deltagere med alvorlige bivirkninger og behandlingsrelaterede bivirkninger
 • Procentdel af deltagere med vitamin C mangel ved baseline
Inklusionskriterier

Diagnose med CCUS:

 • Persisterende cytopeni > 6 måneder
 • Normal cytogenetik (med undtagelse af Y-kromosom deletion, som kan accepteres)
 • Knoglemarvsmorfologi, der ikke er diagnostisk for MDS eller anden malign sygdom
 • Andre almindelige årsager til cytopeni er udelukket (vitaminmangel, virus infektion etc.)
 • Hæmatolytiske tilstande er udelukket
 • Tilstedeværelse af en detekterbar mutation i generne, der gentagne gange påvirkes i myeloide maligniteter, som repræsenterer en klonal markør (undtagen germinalcelle mutationer)

Diagnose med MDS jf. WHO 2016 diagnostiske kriterier:

 • IPSS-R risiko score ≤ 3 OG knoglemarvsblaster < 5 %
 • Tilstedeværelse af en detekterbar mutation i generne, der gentagne gange påvirkes af myeloide maligniteter, som repræsenterer en klonal markør (undtagen germinalcelle mutationer)

Diagnose med CMML-0 eller -1 jf. WHO 2016 diagnostiske kriterier

 • Tilstedeværelse af en detekterbar mutation i generne, der gentagne gange påvirkes af myeloide maligniteter, som repræsenterer en klonal markør (undtagen germinalcelle mutationer)
Eksklusionskriterier
 • Ikke villig til at seponere al brug af vitamin C inkl. multivitamin mindst 24 timer op til baseline undersøgelser
 • Behandling med kemoterapi inden for de seneste 6 måneder
 • Modtager aktiv behandling for den myeloide malignitet inklusiv forsøgslægemidler, men med undtagelse af G-CSF og EPO
 • Anamnese med allergisk reaktion over for ascorbin syre
Behandling

Arm 1: Vitamin C
1000 mg ascorbin syre administreres p.o. dagligt i 12 måneder

Arm 2: Placebo
1000 mg ascorbin syre placebo administreres p.o. dagligt i 12 måneder

Planlagt antal patienter

Total: 70

Startdato 2017-11-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03682029

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter