FIGHT-209

Sygdom Hjernetumor, Hjernetumor - astrocytom
Sygdom, yderligere informationer

Hjernetumorer med mutation i FGFR1-, FGFR2- eller FGFR3-generne

Fase Fase 2
Kort titel FIGHT-209
Lang titel Et fase 2, åbent, enkeltarms-, multicenter-forsøg for at evaluere effektiviteten og sikkerheden af pemigatinib hos deltagere med tidligere behandlet glioblastom eller andre primær tumorer i centralnervesystemet, der rummer aktiverende FGFR1-3-ændringer (FIGHT-209)
Overordnede formål

At vurdere effektiviteten og sikkerheden af pemigatinib hos patienter med recidiv af glioblastom eller andre primære CNS-tumorer med mutation i FGFR1-, FGFR2- eller FGFR3-generne

Undersøgelsesdesign

Åbent, enkeltarm, multicenter fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Absolut responsrate (kohorte A)
Sekundære endpoints
 • Absolut responsrate (kohorte B samt kombineret kohorte A+B)
 • Sygdomskontrolrate
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Sikkerhed og tolerabilitet
 • Varighed af respons (kohorte A+B)
Inklusionskriterier
 • Histologisk, cytologisk eller molekylært bekræftet recidiv af glioblastom eller andet gliom, afgrænset astrocytom, eller glioneuronale/ neuronale tumorer 
 • Radiologisk målbar sygdom
 • Karnofsky performance status ≥ 60
 • Forventet restlevetid ≥ 12 uger 
 • Dokumenteret aktiv FGFR1-3 genmutation eller fusion/rearrangering fra væv med intakt kinasefunktion
 • MR-dokumenteret objektiv progression efter tidligere behandling og ingen tilgængelig standardbehandling med formodet kliniske fordele
 • Arkiveret tumorvæv med minimum 15 ikke-farvede slides fra biopsi eller resektion af primær tumor eller metastaser
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med FGFR-inhibitor
 • Anden anticancer behandling eller forsøgsmedicin inden for 28 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen i dette studie
 • Tidligere behandling med bevacizumab (medmindre behandlingen er stoppet minimum 12 uger før diagnose med tumorprogression) eller behandling med VEGF/VEGFR inhibitorer
 • Anden samtidig anticancer behandling
 • Kandidat til potentiel kurativ operation
 • Dexamethason (eller ækvivalent) > 4 mg dagligt ved studieregistrering
 • Nuværende bevis for klinisk signifikant sygdom i hornhinde eller retina
 • Diffus leptomeningeal sygdom
 • Strålebehandling administreret inden for 12 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Anden kendt malign sygdom med progression eller som kræver aktiv systemisk behandling
Behandling

13,5 mg pemigatinib administreres per o.s dagligt i 2 uger efterfulgt af 1 uges pause i serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

I alt 189 patienter, heraf 8 patienter i Danmark

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT05267106

EudraCT: 2020-004379-42

Andet protocol ID: INCB54828-209

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter