FRAGINOC

Sygdom Æggestokkræft
Kort titel FRAGINOC
Lang titel Betydningen af skrøbelighedsscreening og geriatrisk intervention hos ældre patienter med ovarie cancer
Overordnede formål

At udvikle og validere et screeningsværktøj baseret på en kombination af kendte tests og blodprøver før behandling, der kan identificere skrøbelige ældre patienter med æggestokkræft, som skal henvises til geriatrisk vurdering og optimering (Comprehensive Geriatric Assessment/CGA) forud for behandling og operation.

At undersøge om geriatrisk vurdering og optimering kan gøre behandlingen mere effektiv, sænke mængden af komplikationer til behandlingen og øge livskvaliteten hos skrøbelige patienter med æggestokkræft. 

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, klinisk screenings- og interventionsforsøg

Primære endpoints
 • Sensitivitet, specificitet og positiv og negativ predictive værdier af kendt skrøbelighedstest sammenlignet med CGA skrøbelighed
 • Antal patienter henvist til operation i interventionsgruppen sammenlignet med patienter i kontrolgruppen henvist til neoadjuverende kemoterapi
 • Præcision af kombineret skrøbelighedstest
 • Sensitivitet, specificitet og positive og negative predictive værdier af præ-behandlingstest i forhold til forudsigelse af behandlingsudfald
Inklusionskriterier
 • Alder ≥ 70 år
 • Diagnose med epitelial ovarie cancer FIGO-stadie III eller IV ved diagnosetidspunktet
Eksklusionskriterier
 • Alvorlig psykisk sygdom
 • Diagnose med anden aktiv cancer sygdom (undtagen hudkræft) i de seneste 5 år
Behandling

Alle patienter screenes for skrøbelighed

Patienter henvist til neoadjuverende kemoterapi vil blive randomiseret til interventionsgruppen eller kontrolgruppe.

Interventionsgruppen: Vurdering ved geriatrisk team efterfulgt af relevant intervention (herunder fysisk træning) med optimering under kemoterapien

Kontrolgruppe: Standardpleje

Planlagt antal patienter

Ca. 300 patienter

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Resumé for patienter