GO40311

Sygdom Brystkræft - kvinder, Brystkræft - mænd, GIST: Sarkom i mave-tarmkanalen
Fase Fase 1
Kort titel GO40311
Lang titel Et fase 1a/b, ikke-blindet dosis-optrapningsforsøg om sikkerheden og farmakokinetikken af BTRC4017A givet intravenøst som enkeltstof og I kombination med Trastuzumab til patienter med lokalt fremskredne eller metastatiske kræftsygdomme, der udtrykker HER2
Overordnede formål

at undersøge sikkerheden af BTRC4017A

Undersøgelsesdesign
 • Et fase I ikke-blindet dosis-optrapningsforsøg
Primære endpoints

 

 • Andel deltagere med alvorlige bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Objektiv respons
 • Varighed af respons
 • Antistof-respons
Inklusionskriterier

 

 • ECOG performance status 0 eller 1
 • Forventet levetid minimum 12 uger
 • Tilstrækkelig hæmatologisk og organ funktion
 • Akutte og klinisk signifikante behandlingsrelaterede toksicitet fra tidligere behandling skal være under grad 1 før inklusion
 • Uddrivningsfraktion minimum 50%

HER2-positiv brystkræft specifikke inklusionskriterier

 • Lokalt testet HER2-positiv brystkræft
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft som er tilbagevendende eller refraktær over for etablerede behandlinger

HER2-positiv gastrisk- eller gastroeosofageal-cancer specifikke inklusionskriterier

 • Adenocarcinom i mavesæk eller gastroeosofageal-området med ikke-opererbar lokalt fremskreden eller tilbagevendende og eller metastatisk sygdom som ikke er relevant for kurativ-behandling
 • HER2-positiv tumor som vurderet af lokalt testlaboratorium
 • HER2-positiv gastrisk/gastroeosofageal cancer skal tidligere have modtaget Trastuzumab, Cisplatin (eller carboplatin eller oxaliplatin eller investigatorisk platin agent) og 5-fluorouracil (5-FU)/capecitabin

HER2-positiv solid tumor specifikke inklusionskriterier

 • HER2-positiv tumor (primær eller metastatisk) som vurderet af lokalt testlaboratorium
 • Lokalt fremskreden, tilbagevendende eller metastatisk ikke-kurerbar malignitet som har progredieret efter minimum en standardbehandling eller patienter for hvem standardbehandling ikke er aktuelt
 •  
Eksklusionskriterier

 

 • Klinisk signifikant kardiopulmonal dysfunktion
 • Kendt klinisk signifikant leversygdom
 • Positiv for akut eller kronisk hepatitis B virus-infektion
 • Akut eller kronisk hepatitis C virus-infektion
 • HIV seropositiv
 • Dårligt kontrolleret type 2 diabetes
 • Historik med ventrikulær arytmi eller risikofaktorer for ventrikulær arytmi
 • Nuværende behandling med medicin som er kendt for at forlænge QT-intervallet
 • Primær CNS malignitet, ubehandlet CNS-metastaser eller aktive CNS-metastaser
 • Leptomeningeal sygdom
 • Rygmarvs-kompression som ikke er endeligt behandlet med operation og eller stråling
 • Historik med autoimmun sygdom
 • Tidligere organ eller allogen stamcelle transplantation
Behandling

Runimotamab, Trastuzumab og Tocilizumab administreres intravenøst

Planlagt antal patienter

537

Startdato 2022-09-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet
Protokolnr

2021-001647-28

 

Primær investigator Rigshospitalet