GO43075

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Sygdom, yderligere informationer

Diffust storcellet B-celle lymfom

Fase Fase 2
Kort titel GO43075
Lang titel Et fase II-forsøg med henblik på at evaluere sikkerheden og effektiviteten af glofitamab i kombination med rituximab (R) plus cyclofosfamid, doxorubicin, vincristin og prednison (CHOP) ved cirkulerende tumor-DNA (ctDNA) hos højrisiko patienter med ubehandlet diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og effektivitet af glofitamab i kombination med rituximab (R) plus cyclofosfamid, doxorubicin, vincristin og prednison (CHOP) hos højrisiko patienter med ubehandlet diffust storcellet B-celle lymfom med ctDNA 

Undersøgelsesdesign

Åbent, ikke-randomiseret, multicenter, fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Komplet respons 
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Bivirkninger
 • Farmakokinetik
 • Varighed af respons
Inklusionskriterier
 • Tidligere ubehandlede patienter med CD20-positiv DLBCL inklusiv:
  • Germinal center B-celle (GCB) og aktiveret B-celle (ABC)/ non-GCB type DLBCL og dobbelt ekspressor lymfom (koekspression af MYC og BCL2)
  • Høj-grad B-celle lymfom (HGBCL) med MYC og BCL2 og/eller BCL6 translokationer
  • patienter med de novo transformerede follikulært lymfom kan komme i overvejelse efter diskussion med medical monitor
 • Perfomace status 0-2
 • International prognostisk indeks (IPI): 2-5
 • Forventet levetid ≥ 6 måneder
 • Tilstrækkelige biomarkør prøver til bestemmelse af ctDNA-status
 • Minimum en 2-dimensionel FDG-målbar læsion på PET- eller PET-CT scanning
 • LVEF ≥ 50%
 • Tilstrækkelig hæmatopoietisk funktion
 • For ctDNA højrisiko deltagere kræves en plasmaprøve vurderet at være ctDNA højrisiko
Eksklusionskriterier
 • Nuværende diagnose med B-celle lymfom som er uklassificerbar, med karakteristika imellem DLBCL og klassisk Hodgkin lymfom, primær mediastinal stor B-celle lymfom, Burkitt lymfom, CNS lymfom (primær eller sekundær involvering), primær effusion DLBCL og primær kutan DLBCL
 • Kontraindikationer for komponenter i R-CHOP, inklusiv tidligere behandling med antracykliner, kendt hypersensitivitet og anamnese med allergiske reaktioner overfor murine monoklonale antistoffer
 • Tidligere behandling for indolent lymfom
 • Tidligere organ eller allogen stamcelletransplantation
 • Tidligere behandling for DLBCL og høj-grad B-celle lymfom med undtagelse af palliativ og korttids-behandling med kortikosteorider
Behandling

Glofitamab administreres intravenøst i en dosis der optrappes:

 • serie 3, dag 8: 2,5 mg og dag 15: 10 mg
 • serie 4-6, dag 8:30 mg
 • serie 7-10, dag 1: 30 mg - ved hver serie af 21 dage 

Tocilizumab administreres intravenøst hvis der opstår bivirkninger til glofitamab

375 mg/m2 rituximab administreres intravenøst på dag 1 i serier af 21 dage

CHOP kemoterapi

 • 750 mg/m2 cyklofosfamid administreres intravenøst på dag 1 i serier af 21 dage
 • 50 mg/m2 doxorubicin administreres intravenøst på dag 1 i serier af 21 dage
 • 1,4 mg/m2 vincristin administreres intravenøst på dag 1 i serier af 21 dage
 • 100 mg/dag prednisolon administreres per os på dag 1-5 i serier af 21 dage

 

Planlagt antal patienter

Ca. 40 ctDNA højrisiko patienter

Startdato 2022-09-01
Deltagende hospitaler
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

2021-001647-28 

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-09-13
Resumé for patienter