Harmonic

Sygdom
Kort titel Harmonic
Lang titel Sundhedseffekter af hjertefluoroskopi eller moderne radioterapi hos pædiatriske patienter (HARMONIC-RT)
Overordnede formål

At undersøge langsigtede sundheds- og socialrelaterede følger efter hjertefluoroskopi eller strålebehandling hos børn 

Undersøgelsesdesign

Multicenter, observationelt kohortestudie

Primære endpoints
 • Endokrinopatier
 • Kardiovaskulære sygdomme
 • Neurovaskulære sygdomme 
 • Sekundær cancer og efterfølgende primær cancer
 • Livskvalitet
 • Uddannelse
Sekundære endpoints
 • Tidlige og intermediære dysfunktioner i endokrine hormon-niveauer 
 • Tidlige og intermediære ændringer i blod-, spyt- og billedmarkører med indikation for kardiovaskulære sygdomme
 • Tidlige og intermediære ændringer i billedmarkør med indikation på neurovaskulære skader
 • Tidlige og intermediære ændringer i spyt- og blodmarkører med indikation på vaskulære skader
 • Tidlige og intermediære ændringer i spyt- og blodmarkører med indikation på oxidativ stress og inflammatorisk respons
 • Tidlige og intermediære ændringer i spyt- og blodmarkører med indikation på carcinogenese 
 • Træthed
 • Morbiditet
 • Mortalitet
Inklusionskriterier

Prospektiv studie:

 • Planlagt første fraktion af ekstern strålebehandling
 • Strålebehandlingsplan opbevares i DICOM format
 • Alder < 18 år ved starten af srålebehandling
 • Patient boende i Danmark ved inklusion
 • Forældrene/værge kan forstå dansk og kan forstå deltagerinformationen

Retrospektiv studie:

 • Første ekstern strålebehandling er startet før 2000
 • Alder < 18 år ved starten af srålebehandling
 • Strålebehandlingsplan opbevares i DICOM format
 • Patient boende i Danmark ved inklusion
Eksklusionskriterier
 • Kræftsygdomme med en dårlig prognose (sandsynlighed for 5-års overlevelse estimeret til <30%), fx diffus pontint gliom eller højgradsgliom
 • Tidligere strålebehandling givet i samme område
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studiet men indsammling af data

Planlagt antal patienter

i alt 2670 patienter

Startdato 2022-07-01
Deltagende hospitaler
 • Aarhus Universitetshospital
Deltagende afdelinger

Dansk Center for Partikelterapi - Aarhus Universitetshospital

Protokolnr

Intet EudraCT eller NCT nr. 

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Resumé for patienter