Heran

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel Heran
Lang titel Strålebehandling ved kræft i lungerne – Et forsøg med inhomogen strålebehandling
Overordnede formål

At undersøge effektivitet og sikkerhed af ny inhomogen fraktioneret strålebehandling til patienter med lokalt fremskreden ikke-småcellet lungekræft, som ikke er kandidater til standard høj-dosis kemo-radioterapi pga stor risiko for bivirkninger pga høj dosis til normal væv (gruppe A) eller pga nedsat performance status, PS 2 (gruppe B) 

 

Undersøgelsesdesign

Et åbent ikke-randomiseret, multicenter fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Absolut overlevelsesrate efter 12 måneders follow up
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelsesrate efter 12 måneders follow up
 • Tid til lokoregional progression
 • Mønstre for lokoregional progression
 • Toksicitet under og efter strålebehandlingen
 • Compliance til strålebehandlingen – antal af fraktioner gennemført
 • Indlæggelse på hospital – under og op til 6 måneder efter strålebehandlingen
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret lokalt fremskreden ikke-operabel ikke-småcellet lungekræft
 • Performance status 0-2
Eksklusionskriterier
 • Tidligere strålebehandling mod thorax, medmindre der ikke er signifikant overlap med nuværende og tidligere strålefelter
 • Dosisplan kan ikke opfylde protokollens krav
 • Ukontrolleret metastatisk sygdom
 • Anden aktiv malign sygdom
Behandling

Strålebehandling gives på 24 fraktiner, 5 F/W. Dosis eskalation op til 66 Gy i tumor og store lymfeglandler. PVT dækkes af 50 Gy.

Planlagt antal patienter

76 patienter i gruppe A og 75 patienter i gruppe B

Startdato 2021-11-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

VEK sagsnummer: 1-10-72-8-17

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-11-01
Resumé for patienter