iBLAD

Sygdom Blærekræft
Stadie Alle stadier
Kort titel iBLAD
Lang titel Patient-rapporterede bivirkninger hos blærekræftpatienter
Overordnede formål

At afgøre, om anvendelsen af ugentlige patient-rapporterede bivirkninger kan forbedre forvaltningen af bivirkninger og forbedre livskvaliteten hos blærekræftpatienter, der modtager kemo- eller immunterapi.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, multicenter studie

Primære endpoints
 • Behandlingsgennemførelse rate
Sekundære endpoints
 • Hospitalsindlæggelser
 • Absolut overlevelse
 • Livskvalitet
 • Dosisreduktioner
 • Bivirkningsregistrering
Inklusionskriterier
 • Urotelialt cancer stadie T2-T4, Nx, Mx
 • Påbegynder kemo- eller immunterapi som standardbehandling, neoadjuverende behandling eller metastatisk behandling
 • Kan læse dansk
 • Ingen alvorlig kognitive funktionsproblemer
Eksklusionskriterier
 • Fritagelse for e-boks
 • Inkluderet i et klinisk forsøg
 • Alvorlig kognitiv forringelse
 • Kan ikke kommunikere på dansk
Behandling

Arm 1: Kontrolarm
Patienternes bivirkninger registreres af en læge i afdelingen i forbindelse med hver behandling

Arm 2: Interventionsarm
Som supplement til lægesamtalerne indrapporterer patienterne selv bivirkninger løbende elektronisk én gang ugentligt i maksimalt 6 måneder

Planlagt antal patienter

Total: 230

Startdato 2019-05-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter