Immun ctDNA

Sygdom Modermærkekræft
Stadie Stadie 4
Kort titel Immun ctDNA
Lang titel Blodprøver som hjælp til at forudsige gavn af immunterapi
Overordnede formål

At undersøge om biomarkører i blodet kan forudsige respons til immunterapi

Undersøgelsesdesign

Prospektivt eksplorativt forsøg

Primære endpoints

Progressionsfri overlevelse

Sekundære endpoints

Absolut overlevelse

Inklusionskriterier
  • Standard 1. linje behandling for ikke-resektabel metastatisk melanom med PD-1 inhibitor eller kombination af PD-1 og CTLA-4 inhibitorer
  • Histologisk verificeret ikke-resektabel metastatisk melanom
Eksklusionskriterier
  • Samtidig eller anamnase med anden malign sygdom medmindre patienten har været sygdomsfri i 5 år. Undtaget er non-melanom hudkræft som fx basalcellecarcinom
  • Okulært melanom
  • Standardbehandling for ikke-resektabel melanom allerede påbegyndt inden baseline blodprøver kan tages
  • Tidligere adjuverende systemisk behandling med anti-PD-1/PD-L1/PD-L2/CTLA-4 antistoffer, medmindre behandlingen er afsluttet > 3 måneder før forsøgsopstart
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie, men indsamling af blodprøver under den planlagte standard 1. linje immunterapi.
Der tages blodprøver i forbindelse med de standard blodprøver, højest i et år.

Planlagt antal patienter

200 patienter

Startdato 2021-06-01
Deltagende hospitaler
  • Odense Universitetshospital
  • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
  • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Primær investigator Aarhus Universitetshospital