Improve pilot

Sygdom Akut leukæmi, Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Lymfeknudekræft, Myelomatose (knoglemarvskræft)
Kort titel Improve pilot
Lang titel Optimering af kræftbehandling for ældre, skrøbelig patienter med lymfekræft, knoglemarvskræft, myelodysplastisk syndrom eller leukæmi
Overordnede formål

Formålet med forsøget er at undersøge, om det er muligt at gennemføre en ældremedicinsk helbredsvurdering og eventuelle relevante behandlingstiltag sideløbede med almindelig kræftbehandling for ældre, skrøbelig patienter med lymfekræft, myelodysplastisk syndrom, leukæmi eller knoglemarvskræft

Undersøgelsesdesign

Non-intervention

Behandling

Ingen

Ældremedicinsk helbredsvurdering

Planlagt antal patienter

15

Deltagende hospitaler
  • Odense Universitetshospital
Primær investigator Odense Universitetshospital