KEYNOTE-B21

Sygdom Livmoderkræft
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel KEYNOTE-B21
Lang titel Et forsøg med kemoterapi plus pembrolizumab eller placebo efter operation til kvinder på 18 år eller derover med kræft i livmoderen
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og effekt af pembrolizumab og adjuverende kemoterapi sammenlignet med placebo og adjuverende kemoterapi med eller uden strålebehandling

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, dobbeltblindet fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Sygdomsfri overlevelse vurderet radiologisk af investigator eller ved histopatologisk bekræftelse af mistanke om recidiv
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints
 • Sygdomsfri overlevelse vurderet radiologisk af blindet uafhængig central review (BICR) eller ved histopatologisk bekræftelse af mistanke om recidiv
 • Sygdomsfri overlevelse vurderet radiologisk af investigator eller ved histopatologisk bekræftelse af mistanke om recidiv ved kombineret positiv score (CPS) - bestemt PD-L1-status
 • Absolut overlevelse vurderet radiologisk af investigator eller ved histopatologisk bekræftelse af mistanke om recidiv ved kombineret positiv score (CPS) - bestemt PD-L1-status
 • Sygdomsfri overlevelse vurderet radiologisk af investigator eller ved histopatologisk bekræftelse af mistanke om recidiv ved tumormutationsbyrde (TMB) status
 • Absolut overlevelse vurderet radiologisk af investigator eller ved histopatologisk bekræftelse af mistanke om recidiv ved tumormutationsbyrde (TMB) status
 • Antal af patienter der oplever bivirkninger
 • Ændring i livskvalitet vurderet ved standardiserede spørgeskemaundersøgelser
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret ny diagnose med endometriecarcinom eller carcinosarkom (Mixed Mullerian Tumor)
 • Har modtaget kirurgisk behandling med kurativt sigte som inkluderede hysterektomi og bilateralt salpingo-ooforektomi
 • Er i høj risiko for recidiv efter behandling med kurativt sigte. Se protokol for FIGO kirurgisk klassifikation
 • Er sygdomsfri uden evidens for loko-regional sygdom eller fjernmetastaser postoperativt og ved billeddiagnostik
 • Har ikke modtaget strålebehandling eller systemisk behandling, herunder immunterapi, hormonterapi eller hypertermisk intraperitoneal kemoterapi for endometriekræft
 • Performance status ≤ 1
 • Tilgængeligt tumorvæv
 • Har adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Har recidiverende endometriecarcinom eller carcinosarkom
 • Har uterin mesenkymal tumor såsom stromal endometriesarkom, leiomyosarkom eller andre typer af rene sarkomer
 • Har FIGO I/II kirurgisk stadie uden kendt afvigende p53-ekspression eller p53-mutation
 • Er kendt med en deoxyribonukleinsyre (DNA) polymerase epsilon katalytisk subunit A (POLE) mutation
 • Har residualtumor efter kirurgi
 • Har FIGO IVB sygdom af enhver histologi, selv om der ikke er tegn på sygdom efter operationen
 • Har modtaget tidligere behandling med et anti PD-1, anti PD-L1, anti PD-L2 lægemiddel eller med et middel rettet mod et andet stimulerende eller co-hæmmende T-celle receptor
 • Har modtaget en levende vaccine inden for 30 dage op til den første dosis af forsøgsmedicin
 • Er kendt med intolerance over for forsøgsmedicin
 • Deltager eller har deltaget i et andet lægemiddelforsøg inden for de sidste 4 uger op til den første dosis af forsøgsmedicin
 • Kontraindikation for brug af carboplatin eller paclitaxel
 • Kendt med immundefekt eller får kronisk systemisk steroidbehandling eller anden form for immunsuppressiv behandling inden for 7 dage op til den første dosis af forsøgsmedicin
 • Har en aktiv autoimmun sygdom som har krævet systemisk behandling inden for de sidste 2 år
 • Anamnase med ikke-infektiøs lungebetændelse som har krævet steroidbehandling
 • Har en aktiv infektion der kræver systemisk behandling
 • Kendt med HIV, hepatitis B eller C
 • Har modtaget allogen vævs- eller organtransplantation
 • Er ikke rehabiliteret tilstrækkeligt efter operation eller/og komplikationer til operationen
 • Anamnase men anden malign sygdom medmindre denne er færdigbehandlet for mere end 3 år siden og uden tegn på recidiv (for undtagelser, se protokol)
 • Har svær overfølsomhed (≥ grad 3) over for pembrolizumab og/eller et eller flere af hjælpestofferne dertil
Behandling
Arm 1: Pembrolizumab (givet i kombination med carboplatin og paclitaxel med eller uden strålebehandling)
200 mg pembrolizumab administreres i.v. dag 1 i 6 serier af 21 dage, herefter 400 mg pembrolizumab administreres i.v. dag 1 i 6 serier af 42 dage
carbopplatin AUC 5 eller 6 administreres i.v. dag 1 i 4 eller 6 serier af 21 dage
175 mg/m2 paclitaxel administreres i.v. dag 1 i 4 eller 6 serier af 21 dage
 
Arm 2: Placebo (givet i kombination med carboplatin og paclitaxel med eller uden strålebehandling)
pembrolizumab-placebo administreres i.v. dag 1 i 6 serier af 21 dage, herefter pembrolizumab-placebo administreres i.v. dag 1 i 6 serier af 42 dage
carbopplatin AUC 5 eller 6 administreres i.v. dag 1 i 4 eller 6 serier af 21 dage
175 mg/m2 paclitaxel administreres i.v. dag 1 i 4 eller 6 serier af 21 dage
 
Strålebehandling startes 6 uger efter afsluttet kemoterapi
Planlagt antal patienter

990 patienter, heraf 19 patienter i Danmark

Startdato 2021-08-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT-nummer: 2020-003424-17

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04634877

Sponsor protokol: ENGOT-en11/ GOG-3053 / MK-3475-B21

Diverse

Sponsor: Merck Sharp & Dohme Corp., (et datterselskab af Merck & Co. Inc.), MSD Danmark ApS

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-08-01
Resumé for patienter