KN-4802

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 1
Kort titel KN-4802
Lang titel Et åbent fase 1/1b-multicenterstudie til undersøgelse af sikkerheden, tolerabiliteten, farmakokinetikken, farmakodynamikken og antitumoraktiviteten af KIN-3248 hos deltagere med fremskredne tumorer, der indeholder FGFR2- og/eller FGFR3-genændringer
Overordnede formål

At undersøge sikkerheden, tolerabiliteten, farmakokinetikken og farmakodynamikken samt at finde den maksimalt tolererede dosis (MDT) af KIN-3248 (dosiseskalering) samt vurdere sikkerheden og antitumoraktiviteten af KIN-3248 (dosisekspansion) ved behandling af patienter med fremskredne FGFR-positive tumorer

Undersøgelsesdesign

Åbent, ikke-randomiseret, multicenter, fase 1/1b forsøg

Primære endpoints

Del A:

 • Dosis-limiterende toksiciteter (DLTs)
 • Bivirkninger

Del B:

 • Objektiv responsrate
 • Sygdomskontrolrate
 • Varighed af respons
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints

Del A:

 • Farmakokinetik
 • Farmakodynamik
Inklusionskriterier
 • Fremskreden solid tumor 
 • Kendt FGFR2 og/eller FGFR3 mutation bekræftet ved tidligere genomisk analyse af tumorvæv eller ctDNA
 • Målbar eller evaluerbar sygdom jf. RECISTS 1.1
 • Performance status 0-1
 • Adækvat organfunktion 
 • I stand til at sluge, beholde og absorbere oral medicin
Eksklusionskriterier
 • Kendte, klinisk aktive eller klinisk progredierende hjernemetastaser fra ikke-hjernetumorer
 • Anamnese med og/eller nuværende tegn på abnormal kalcium-fosfat homeostase, ektopisk mineralisering eller kalcificering, eller corneal eller retinal lidelse/keratitis
 • Sygdom i mavetarmsystemet som medfører at patienten ikke kan indtage oral medicin, malabsorptionssyndrom, behov for intravenøs ernæring, eller ukontrolleret inflammatorisk mavetarmsygdom
 • Aktiv, ukontrolleret infektion
Behandling

Del A: dosiseskalering
Stigende doser af KIN-3248 administreres per os én gang dagligt i serier á 28 dage

Del B: dosisekspansion
Dosis bestemt i del A af KIN-3248 administreres per os én gang dagligt i serier á 28 dage

Planlagt antal patienter

I alt 120 patienter heraf 45 i del A og 75 i del B. I Danmark vil 4 patienter deltage

Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT: 2021-006039-25

Clinicaltrials.gov: NCT05242822

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2023-01-17
Resumé for patienter