KO-TIP-007

Sygdom Hoved-halskræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4, Recidiverende sygdom
Fase Fase 2
Kort titel KO-TIP-007
Lang titel Et ikke-komparativt, pivotalt studie med 2 kohorter til evaluering af effekten af tipifarnib hos patienter med pladecellekarcinom i hoved og hals (HNSCC) med HRAS-mutationer (AIM-HN) samt HRAS-mutationers indvirkning på respons på førstelinje systemiske terapier for HNSCC (SEQ-HN).
Overordnede formål

At evaluere effekten af tipifarnib hos patienter med HNSCC med HRAS-mutationer samt identificere HRAS-mutationer og deres indvirkning på respons på førstelinie behandling hos patienter med recidiverende eller metastatisk HNSCC.

Undersøgelsesdesign

Et åbent, ikke komparativt, pivotalt, 2 kohorte fase 2 studie

Primære endpoints

Objektiv responsrate

Sekundære endpoints
 • Tid til respons
 • Tid til progression
 • Responsvarighed
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse
 • 1-års progressionsfri rate
 • 1-års absolut overlevelse
 • Farmakokinetik
 • Bivirkninger
Inklusionskriterier

AIM-HN

 • Histologisk verificeret pladecelle hoved-hals karcinom, som ikke egner sig til kurativ intenderet lokal behandling med operation eller strålebehandling med eller uden kemoterapi
 • Dokumenteret tumor progression eller recidiv efter minimum en tidligere platinholdig behandling givet som primær, adjuverende, neoadjuverende behandling eller behandling af recidiverende eller metastatisk sygdom
 • Kendt HRAS-mutation
 • Performance status 0-1
 • Målbar sygdom jf. RECIST v.1.1
 • Adækvat hæmatologisk- og organfunktion

SEQ-HN (denne kohorte er lukket)

 • Histologisk verificeret pladecelle hoved-hals karcinom
 • Vil modtage eller har modtaget minimum en systemisk behandling for recidiverende eller metastatisk HNSCC
 • HRAS-vildtype
Eksklusionskriterier

AIM-HN

 • Histologisk verificeret kræft i spytkirtler, skjoldbruskkirtel, planocellulær hudkræft og ikke-planocellulær hudkræft
 • Anden kendt malign sygdom som er i progression eller kræver aktiv behandling (undtagelse af non-melanom hudkræft, adjuverende antihormonbehandling af brystkræft eller hormonbehandling af hormonsensitiv prostatakræft)
 • Tidligere behandling med farnesyltransferase inhibitor
 • Behandling af ukontrolleret eller signifikant hjerte-kar sygdomme indenfor det sidste år (se protokol for specifikationer)
 • Forsøgsbehandling indenfor 14 dage op til serie 1, dag 1
 • Kendt med HIV, hepatitis B eller C
 • Evidens for alvorlig, ukontrolleret konkomitant sygdom
 • Ukontrolleret aktiv infektion som kræver systemisk behandling
 • Kendt overfølsomhed over for nogle af komponenterne i forsøgsmedicin
 • Ikke tolereret grad 2 eller ≥ grad 3 neuropati eller tegn på ustabile neurologiske symptomer indenfor 4 uger op til serie 1, dag 1
 • Større kirurgisk indgreb, som ikke er diagnostisk, indenfor 2 uger op til serie 1, dag 1 og uden fuld bedring
 • Behandling af ikke-cancer relateret leversygdom indenfor det sidste år

SEQ-HN (denne kohorte er lukket)

 • Histologisk bekræftet kræft i spytkirtler, skjoldbruskkirtel, planocellulær hudkræft og ikke-planocellulær hudkræft
 • Evidens for alvorlig, ukontrolleret konkomitant sygdom
Behandling

1. kohorte, AIM-HN: behandling med tipifarnib
600 mg tipifarnib administreres per os x 2 dgl., dag 1-7 og dag 15-21 i serier af 28 dage

2. kohorte, SEQ-HN: observationskohorte (denne kohorte er lukket)

Planlagt antal patienter

Total: 284

Startdato 2019-12-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-001437-40

ClinicalTrials.gov nr.: NCT03719690

Diverse

Sponsor: Kura Oncology, Inc.

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter