LAG 3 (CA224-020)

Sygdom Blærekræft, Endetarmskræft, Hoved-halskræft, Leverkræft, Livmoderhalskræft, Lungekræft, Mavesækskræft, Modermærkekræft, Nyrekræft, Tyktarmskræft, Æggestokkræft
Stadie Stadie 4
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel LAG 3 (CA224-020)
Lang titel Et fase I/2a dosis eskalerende og kohorte ekspanderende studie af sikkerhed, tolerabilitet og effekt af anti-LAG-3 monoklonalt antistof (BMS-986016) administreret alene og i kombination med anti-PD-1 monoklonalt antistof (nivolumab, BMS-936558) i fremskredne, solide tumorer.
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og tolerabilitet, karakterisere de dosisbegrænsende toksiciteter og identificere den maksimalt tolererede dosis af BMS-986016 alene og i kombination med nivolumab i forsøgspersoner med udvalgte fremskredne (metastatiske og/elller inoperable) solide tumorer, og levere foreløbige oplysninger om de kliniske fordele ved kombinationen.

Undersøgelsesdesign

Ikke randomiseret, paralleltdesignet, åbent, multicenter sikkerhedsstudie

Primære endpoints
 • Toxicitet
 • Objektiv responsratio
 • Sygdomskontrol
 • Responsvarighed
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Anti-lægemiddel antistoffer mod BMS-986016 og nivolumab
 • QTc interval på EKG
 • Bedste absolutte respons
 • Absolut responsratio
 • Sygdomskontrol
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
Inklusionskriterier
 • Der forefindes tilstrækkeligt arkivtumorvæv eller pt. indvilliger i i at få lavet en frisk tumorbiopsi
 • Albumin på mindst 28g/L
 • Progression under behandling med - eller intolerance over for mindst én type standard behandling
 • Performance Status 0-1
 • Solid tumortype
 • Målbar sygdom
Eksklusionskriterier
 • Ilttilskud
 • Kendt autoimmun sygdom, hepatitis eller HIV
 • Behov for behandling med systemisk kortikosteroid >7,5 mg daglig
 • Modtaget blodtransfusion <2 uger før behandlingsstart
 • Pågående eller tidligere ukontrolleret eller signifikant hjerte-kar sygdom
 • G-CSF eller bisfosfonat inden for 4 uger før behandlingsstart
 • Primær CNS cancer eller udelukkende CNS metastaser
Behandling

Arm 1:
Anti-LAG-3 (BMS-986016)

Arm 2:
Anti-LAG-3 (BMS-986016) + Nivolumab (BMS-936558)

Begge stoffer gives hver 14. dag og en serie strækker sig over 8 uger (dvs. 4 behandlinger)

Planlagt antal patienter

Total: 2000

Startdato 2013-10-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet
Protokolnr

Clinicaltrials.gov nr.: NCT01968109

EudraCT nr.: 2014-002605-38

VEK: H-16026284

Diverse

Sponsor: Bristol-Myers Squibb

Aktuelt kan der på Herlev Hospital kun rekrutteres patienter med malignt melanom, renalcelle carcinom og hoved-hals cancer

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter