LAPC-03

Sygdom Bugspytkirtelkræft
Stadie Stadie 2, Stadie 3
Kort titel LAPC-03
Lang titel Kemoterapi (FOLFIRINOX) efterfulgt af lokalbehandling (operation, strålebehandling og/eller irreversibel elektroporation (IRE)) hos patienter med lokalavanceret pancreas cancer (LAPC).
Overordnede formål

At vurdere effekten af 3 slags kemoterapi (FOLFIRINOX) efterfulgt af lokalbehandling (operation, strålebehandling og/eller IRE) hos patienter med lokalavanceret pancreas cancer.

Undersøgelsesdesign

Et åbent fase 2 studie

Primære endpoints

2 års overlevelse for alle patienter, som starter kemoterapi

Sekundære endpoints
 • Livskvalitet
 • Absolut overlevelse
 • Responsrate
 • Progressionsfri overlevelse
 • Kirurgiske komplikationer
 • Bivirkninger
 • Evaluering af biomarkører
 • Antal patiente med progression under kemoterapi
 • Histologisk tumor regression
 • Antal patienter med R0 resektion
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk dokumenteret pancreas adenocarcinom
 • Lokalavanceret pancreas cancer (Karolinska type B, C eller D1)
 • Ingen tegn på M1 sygdom
 • Ingen kontraindikationer mod operation og anæstesi
 • PS 0-1
 • Patienter med obstruktion i galdegangene skal drænes før behandlingsstart
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Tidligere strålebehandling mod abdomen
 • Tidligere kemoterapi for pancreas cancer
 • Kemoterapi eller anden onkologisk behandling inden for 12 måneder før forsøgsstart
 • Kontraindikationer over for FOLFIRINOX
 • Alvorlig konkomitant sygdom
Behandling

Folininsyre 400 mg/m2, irinotecan 180 mg/m2 og oxaliplatin 85 mg/m2 gives i.v. i ambulatoriet og herefter gives 5-flurouracil 400 mg/m2 dag 1 og 2400 mg/m2 over 48-timer i en pumpe, som patienten får med hjem. Administeres hver 14. dag. Der vurderes hvilken lokalbehandling (operation, strålebehandling og/eller IRE), som skal bruges efter scanning hver 4. behandling.

Planlagt antal patienter

Total: 75 patienter

Startdato 2018-11-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2017‐003775‐62

Videnskabsetisk Komité: S-20180041

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter