LuDO-N

Sygdom Neuroblastom og ganglioneuroblastom
Stadie Stadie 4, Recidiverende sygdom
Fase Fase 2
Kort titel LuDO-N
Lang titel Et internationalt fase 2 forsøg med 177-Lutetium-Dotatate (Lutathera®) til børn med primær refraktær eller recidiveret høj-risko neuroblastom
Overordnede formål

At bekræfte dosis og vurdere respons på enkel-stof behandling med 177Lutetium-Dotatate hos patienter med recidiverende eller refraktær høj-risiko neuroblastom

Undersøgelsesdesign

Et fase 2, åbent, multicenter, enkeltarms to-trins klinisk forsøg

Primære endpoints

Behandlingseffekt målt ved ”Revised International Neuroblastoma Response Criteria (INRC)” 1 måned efter gennemført behandling.

Sekundære endpoints
 • Overlevelse og progressions-fri overlevelse 4 måneder efter gennemført behandling
 • Behandlingsrelateret toksicitet
 • Korrelation mellem tumordosimetri og respons
 • Korrelation mellen somatostatin type 2 receptor ekspression og 68Ga-DOTATOC optagelse ved PET-CT
 • Korrelation mellem optagelsen på 68Ga-DOTATOC PET/CT og respons på 177Lu-Dotatate behandling
Inklusionskriterier
 • Alder ved diagnose mellem 18 måneder og 17.99 år
 • Høj-risiko refraktær eller recidiveret neuroblastom. Stadie 4 eller metastatisk
 • 68-Ga optagelse i tumor ved PET/CT
 • Forventet overlevelse >4 mndr
 • Karnofski eller Lansky funktionsniveau mindst 50%
 • Mindst 2 uger fra tidligere cancerbehandling samt normal hæmatologisk funktion samt heling efter eventuel kirurgi
 • Normale organfunktioner
Eksklusionskriterier
 • Uegnet til forsøget vurderet ved behandlende læge og national forsøgsansvarlig
 • Gravid eller ammende
 • Samtidig behandling med anden kræftbehandling
 • Forudgående behandling med andre radioaktivt mærkede somatostatinanaloger
 • Overfølsomhed overfor komponenter i forsøgslægemidlet
 • Behandling med langtidsvirkende somatostatinanaloger inden for de senste 30 dage før indgift af Lutathera®
Behandling

Et døgn efter screenings 68Ga-Dotatate PET/CT gives en vægt-baseret dosis 177Lu-Dotatate sv.t. 200 MBq per kg (=trin 1).

I trin 2 anvendes en intravenøs 177Lu-Dotatate dosis baseret på helkropsaktivitetsskanninger samt SPECT CT-skanninger
Til vurdering af den absorberede nyredosis. Målet er at dosere 177Lu-Dotatate svarende til en helkropsdosis på 1,2 Gy, med en samlet helkropsdosis på ca. 2.4 Gy i de to trin samt at sikre at den totale nyredosis ikke overstiger 23 Gy.

Minimumsintervallet mellem de 2 trin er 2 uger.
Patienterne følges i 5 år efter givet behandling.

Planlagt antal patienter

14 patienter i trin 1 samt 10 patienter i trin 2. Dvs maksimalt 24 patienter

Startdato 2023-05-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT: 2020-004445-36

Diverse

Sponsor Karolinska Institute

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2020-12-04
Resumé for patienter