EPCORE FL-1

Sygdom Lymfeknudekræft
Sygdom, yderligere informationer

Follikulært lymfom

Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 3
Kort titel EPCORE FL-1
Lang titel Et åbent fase 3 forsøg som undersøger sikkerhed og effektivitet af epcoritamab i kombination med rituximab og lenalidomid (R2) sammenlignet med R2 hos deltagere med recidiverende eller refraktært follikulært lymfom (EPCORE FL-1)
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og effektivitet af epcoritamab i kombination med rituximab og lenalidomid sammenlignet med rituximab og lenalidomid (R2) hos patienter med recidiverende eller refraktær follikulært lymfom

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Procentdel af deltagere som opnår komplet respons
 • Procentdel af deltagere som opnår bedste absolut respons
 • Absolut overlevelse
 • Procentdel af deltagere som opnår minimal restsygdom (MRD) negativitet
Inklusionskriterier
 • Performance status 0-2
 • FDG-PET scanning demonstrerer positiv læsion kompatibel med CT eller MR-definerede anantomiske tumorlokalisationer og ≥ 1 målbar nodal læsion (lang akse ≥ 1,5 cm og kort akse > 1,0 cm) eller ≥ 1 målbar ekstra-nodal læsion (lang akse ≥ 1,0 cm) på CT eller MR scanning
 • Histologisk verificeret grad 1 til 3a follikulært lymfom (FL) jf. WHO 2016 klassifikation med ingen tegn på histologisk transformation til et aggresivt lymfom ved seneste tumorbiopsi og CD20+ på en repræsentativ tumorbiopsi baseret på en patologisk rapport
 • Recidiverende eller refraktær sygdom til mindst en tidliegere systemisk behandling med anti-CD20 monoklonal antistof i kombination med anden anti-lymfom agent
 • Egnet til behandling med lenalidomid (R2) jf. investigator
Eksklusionskriterier
 • Dokumenteret refraktær sygdom overfor lenalidomid
 • Behandlet med lenalidomid inden for 12 måneder op til randomisering
Behandling

Eksperimentel arm A: 12 serier af epcoritamab i dosis A + rituximab + lenalidomid

 • 24 mg epcoritamab administreres subkutant i serier af 28 dage
 • 375 mg/m2 rituximab administreres intravenøst i serier af 28 dage
 • 20 mg lenalidomid administreres peroralt i serier af 28 dage

Eksperimentel arm B: 12 serier af epcoritamab i dosis B + rituximab + lenalidomid

 • 48 mg epcoritamab administreres subkutant i serier af 28 dage
 • 375 mg/m2 rituximab administreres intravenøst i serier af 28 dage
 • 20 mg lenalidomid administreres peroralt i serier af 28 dage

Kontrolarm: 12 serier af rituximab + lenalidomid (R2)

 • 375 mg/m2 rituximab administreres intravenøst i serier af 28 dage
 • 20 mg lenalidomid administreres peroralt i serier af 28 dage
Planlagt antal patienter

642 patienter

Startdato 2023-06-01
Deltagende hospitaler
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

NCT05409066

2021-000169-34

Primær investigator Regionshospitalet Gødstrup