M20DMY

Sygdom Bløddelssarkomer
Kort titel M20DMY
Lang titel Internationalt prospektivt register af lokalbehandlinger af myxoid liposarkom
Overordnede formål

At vurdere forskellige lokalbehandlinger af myxoid liposarkom

Undersøgelsesdesign

Prospektivt kohortestudie

Primære endpoints

5-års lokal recidiv-fri overlevelse

Sekundære endpoints
  • Sårkomplikationer
  • Sen toksicitet
  • Patientrapporterede oplysninger 
  • Livskvalitet
Inklusionskriterier
  • Myxoid liposarkom verificeret ved biopsi, inklusiv reciprocal kromosom translokation t(12;16)(q13;p11)
  • Performance status 0 – 2
Eksklusionskriterier
  • Tidligere strålebehandling mod target område
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie.

Der vurderes forskellige lokalbehandlinger:

Gruppe 1: operation alene

Gruppe 2: præoperativ strålebehandling med 36 Gy og efterfølgende operation

Gruppe 3: præoperativ strålebehandling med 50 Gy og efterfølgende operation

Gruppe 4: operation med efterfølgende postoperativ strålebehandling med 50-66 Gy

Gruppe 5: definitiv strålebehandling med 36 Gy 

Planlagt antal patienter

300 patienter

Startdato 2022-12-01
Deltagende hospitaler
  • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

NCT04699292

Primær investigator Aarhus Universitetshospital