MECORA

Sygdom Tyktarmskræft
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Fase Fase 2
Kort titel MECORA
Lang titel Metforminbehandling i forbindelse med operation for kræft i tyktarmen
Overordnede formål

At undersøge effekten af metformin på celledeling og celledød samt på metaboliske og immunologiske ændringer hos ikke-diabetiske patienter med kræft i tyktarmen

Undersøgelsesdesign

Randomiseret dobbelt-blindet fase 2 studie

Primære endpoints

Forskel i proliferation og apoptose mellem metformin og placebogruppen af tumorceller i tumoren ved operation justeret for niveauet ved koloskopien

Sekundære endpoints

Forskel i:

 • Proliferation, apoptose og migration af cancercellelinjer tilsat serum fra patienterne
 • Immunologiske markører i blod og tumor
 • Mikrobiomsammensætning
 • Postoperativ hyperglykæmi og insulinresistens
Inklusionskriterier
 • Colontumor med adenokarcinom i biopsierne, hvor der er planlagt operation med kurativt sigte
 • Tilstrækkeligt og repræsentativt materiale fra biopsien ved koloskopien skal være til stede
Eksklusionskriterier
 • Diabetes
 • Patienter der tager eller har taget metformin eller andre typer af sukkersygemedicin
 • Nedsat nyrefunktion (eGFR < 60 mL/min)
 • Alvorlig leversygdom (transaminaser mere end 3 gange højere end normalniveau)
 • Deltagelse i et andet studie med forsøgsmedicin
 • Forudsigelig dårlig compliance
 • Metastaser på diagnosetidspunkt
 • Patienter som får/har fået neoadjuverende kemoterapi
 • Allergi over for forsøgsmedicinen
Behandling

Metformin administreres i 20 dage op til operation og 10 dage efter operation for coloncancer

Planlagt antal patienter

Total: 48 patienter

Startdato 2018-07-01
Deltagende hospitaler
 • Sjællands Universitetshospital - Køge
Protokolnr

EudraCT nr.: 2017-000722-35

Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Køge
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter