Met-ctDNA

Sygdom Bugspytkirtelkræft, Endetarmskræft, Galdeblære- og galdegangskræft, Lungekræft, Tyktarmskræft, Æggestokkræft
Stadie Stadie 4
Kort titel Met-ctDNA
Lang titel Den prognostiske betydning af tidlig ændring i ctDNA under systemisk behandling for metastaserende sygdom
Overordnede formål

At undersøge om ændring af ctDNA efter opstart af behandling kan bruges til at vurdere behandlingseffekten tidligere end en CT-scanning

Undersøgelsesdesign

Prospektivt, observationelt biomarkørstudie

Primære endpoints
 • Evaluering af respons ved sammenligning af ctDNA respons og radiologisk respons jf. RECIST 1.1
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret karcinom i tyktarm, endetarm, lunger, bugspytkirtel, galdegang eller æggestokke
 • Metastatisk sygdom uden mulig kurativ behandling
 • Performance status 0-2
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Planlagt systemisk behandling
Eksklusionskriterier
 • Anden synkron cancer
 • Eksperimentel behandling
 • Kemo-, stråle- eller immunterapi inden for 2 uger op til inklusion
 • Større operation eller traumatisk læsion inden for 28 dage op til inklusion
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette forsøg

Der tages blodprøver før start af behandling, før 2.serie samt i forbindelse med den første evaluerings CT scanning

Planlagt antal patienter

I alt 400 patienter

Deltagende hospitaler
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

Videnskabsetisk komité: S-20220079

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Dato for sidste revision 2022-12-21