miRNA

Sygdom Testikelkræft
Kort titel miRNA
Lang titel Nye biomarkører for opsporing af testikelkræft og mandlig infertilitet
Overordnede formål

At udvikle nye metoder til andrologisk udredning af mænd, specielt til forbedret non-invasiv diagnose af testikelkræft og infertilitet, baseret på undersøgelser af nye molekylære biomarkører i blodprøver og sædprøver

Undersøgelsesdesign

Observationsstudie

Sekundære endpoints
  • Udføre omfattende profilering af biomarkører for germinalceller i forskellige stadier af udvikling og modning, først i testikelvæv og efterfølgende i både blod og spermaplasma, inklusiv cirkulerende proteiner, peptider, små RNAer, epigenetiske DNA-ændringer og cellefri DNA
  • Identificere nye molekylære markører for GCNIS-celler og forskelige typer af testikeltumorer
  • Undersøge selekterede nye markører for mulig brug til visualisering af GCNIS eller total mangel af germinalceller ved PET/MRI scanning eller direkte i væv ved imaging massespektrometri
  • Validere specificitet og potentiale af de nye biomarkører i kohorter af patienter og raske kontroller
Inklusionskriterier
  • Mænd mellem 18 og 70 år under andrologisk udredning eller behandling hos afd. GR eller onkologisk klinik på Rigshospitalet
  • Gives personlige tilsagn til at donere vævs-, blod-, eller sædprøver
Eksklusionskriterier
  • Alvorlig tilstand hos kræftpatienter
Behandling

Der er ingen behandling tilknyttet dett studie. Der udtages ekstra blodprøver, og evt. vævs- og sædprøver, såfremt dette skal afgives i anden sammenhæng

Planlagt antal patienter

Total: 1000

Startdato 2020-09-01
Deltagende hospitaler
  • Rigshospitalet
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter