MK6482-015

Sygdom Bugspytkirtelkræft, Neuroendokrine tumorer
Fase Fase 2
Kort titel MK6482-015
Lang titel Et fase 2 forsøg som undersøger virkninger og sikkerhed af Belzutifan monoterapi hos deltagere med fremskreden fæokromocytom/paragangliom eller neuroendokrine tumorer i pancreas
Overordnede formål

At undersøge virkning og sikkerhed af Belzutifan monoterapi

Undersøgelsesdesign

Et ikke-blindet urandomiseret fase II interventionsstudie

Primære endpoints
 • Objektivt respons
Sekundære endpoints
 • Varighed af respons
 • Tid til respons
 • Sygdomskontrol
 • Progressionsfri overlevelse
 • Overordnet overlevelse
 • Antal deltagere som oplever en eller flere alvorlige bivirkninger
 • Antal deltagere som stopper studiemedicinen på grund af en alvorlig bivirkning
Inklusionskriterier

Kohorte A1 fæokromocytom/paragangliom

 • Histopatologisk dokumenteret diagnose med fæokromocytom eller paragangliom
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk sygdom som ikke er egnet for kirurgisk indgreb eller kurativ behandling
 • Tilstrækkeligt kontrolleret blodtryk, <=150/90 mmHg (<=135/80 mmHg for 17 til 12 årige), uden ændringer i anti-hypertensiv medicin indenfor 2 uger før studiestart

Kohorte A2 neuroendokrin pancreas cancer

 • Histopatologisk dokumenteret diagnose med neuroendokrin pancreas cancer
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk sygdom som ikke er egnet for kirurgisk indgreb eller kurativ behandling
 • Har oplevet sygdomsprogression under eller efter minimum en linje tidligere systemisk behandling inklusiv en godkendt målrettet agent som everolimus eller sunitinib. Deltagere som har modtaget over 3 tidligere systemiske behandlinger må maksimalt udgøre 20% af kohorten

Kohorte A1 og A2:

 • Alder minimum 12 år
 • Sygdomsprogression indenfor de seneste 12 måneder før screening
 • Målbar sygdomslæsion iflg. RECIST v.1.1. a) bestrålede læsioner eller læsioner behandlet med lokoregional behandling skal ikke anses som mål-læsion medmindre de tydeligt demonstrerer vækst efter afsluttet strålebehandling. B) metastatiske læsioner i hjernen anses ikke som målbare og skal anses som nontarget læsioner. c) kun læsioner som er primære i det kohortespecificerede område skal undersøges i RECIST vurdering
 • Skal kunne fremskaffe tumorbiopsi-prøve
 • ECOG performance status 0 eller 1
 • Tilstrækkelig organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Kan ikke sluge den oralt administrerede studiemedicin eller har tilstande som kan påvirke optagelsen af belzutifan
 • Historik med anden malignitet medmindre kurativ behandling er gennemført uden bevis for malignitet i 2 år, bortset fra følgende tilfælde stadigvæk kan være egnede:

a) Historik med VHL sygdom hvis samtidige læsioner er lokaliseret uden umiddelbart behov for intervention

b) Historik med kirurgisk fjernelse af VHL sygdomsrelaterede tumorer

c) Deltagere med andre genetiske syndromer kan deltage hvis samtidige tumorer befinder sig udenfor de kohortespecifikke områder og ikke kræver umiddelbar intervention

 • Kendt CNS metastase eller meningeal karcinomatose
 • Hypoxi, oximeter måling <92% i hvile
 • Behov for ilttilskud
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Kendt psykiatrisk lidelse eller stofmisbrug som kan interferere med compliance ifbm. Studiet
 • Større operation indenfor 4 uger af første dosis af studiemedicinen
 • Tidligere modtaget behandling med kemoterapi, målrettet behandling eller anden investigatorisk behandling indenfor 4 uger før studiestart
 • Tidligere modtaget lokoregional behandling eller stråling indenfor 4 uger før studiestart
 • Tidligere modtaget PRRT/radionuclid behandling eller andre radiofarmaceutiske behandlinger indenfor 12 uger op til screening
 • For yderligere eksklusionskriterier, se forsøgsprotokol
Behandling

Belzutifan (120mg) oralt en gang dagligt

Planlagt antal patienter

140

Startdato 2022-09-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
Protokolnr

2020-005028-13

Primær investigator Odense Universitetshospital