Relativity 098

Sygdom Modermærkekræft
Fase Fase 3
Kort titel Relativity 098
Lang titel Et fase 3, randomiseret, dobbeltblindt forsøg af adjuverende immunterapi med relatlimab og nivolumab kombination med fast dosis relatlimab i kombination med nivolumab versus nivolumab monoterapi efter fuldstændig resektion af fase III-IV melanom (RELATIVITET 098)
Overordnede formål

Formålet med forsøget er at undersøge og sammenligne effektiviteten af behandling med relatlimab i kombination med nivolumab i forhold til behandling med nivolumab alene, efter operation for modermærkekræft

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret og dobbeltblindet fase 3 multicenterstudie

Primære endpoints
 • Overlevelse uden tilbagefald
Sekundære endpoints
 • Samlet overlevelse
 • Metastasefri overlevelse
 • Bivirkninger og alvorlige bivirkninger
 • Immun-medierede bivirkninger
 • Medicin-relaterede bivirkninger
 • Død
 • Klinisk signifikante ændringer i laboratorieværdier
 • Varighed af kommende behandlinger
 • Progressionsfri overlevelse
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med stadie IIIA/B/C/D eller stadie IV melanom og have histologisk bekræftet melanom som er fuldkommen kirurgisk bortopereret (sygdomsfri)
 • Deltagere over 18 år skal have en ECOG performance status ≤ 1. deltagere 12 til 17 år skal have en Lansky/Karnofski performance score på minimum 80%
 • Komplet resektion indenfor 90 dage før randomisering
 • Dokumenteret sygdomsfri ved helbredsundersøgelse indenfor 14 dage før randomisering og ved billedundersøgelse indenfor 35 dage før randomisering
 • Tumorvævsprøve skal kunne fremskaffes for biomarkør analyser
Eksklusionskriterier
 • Okulære melanomer
 • Ubehandlet/ikke-reseceret CNS og leptomeningeale metastaser
 • Aktiv, kendt eller mistænkt autoimmun sygdom
 • Deltagere med seriøse eller ukontrollerede medicinske tilstande
 • Tidligere immunterapeutisk behandling for enhver tidligere malignitet. Ingen tidligere immunterapier tillades
 • Alvorlig respiratorisk syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infektion indenfor 4 uger før screening
 • Historik med myokarditis
Behandling

Eksperimentel arm A

 • Nivolumab og relatlimab i kombination

Eksperimentel arm B

 • Nivolumab
Planlagt antal patienter

1050

Startdato 2022-09-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

NCT05002569 

2021-001641-13

 

Primær investigator Herlev Hospital