mm 2124 RO7276389

Sygdom Modermærkekræft
Fase Fase 1
Kort titel mm 2124 RO7276389
Lang titel Et åbent fase 1A/B multicenter-forsøg til evaluering af sikkerhed, farmakokinetik og foreløbig klinisk aktivitet af RO7276389 alene og I kombination med cobimetinib hos deltagere med BRAF-V600 mutationspositiv, fremskreden solid tumor og deltagere med BRAF-V600 mutationspositiv melanom med metastaser I centralnervesystemet
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed af RO7276389 alene eller i kombination med cobimetinib

Undersøgelsesdesign

Et fase 1A/B åbent multicenterstudie

Primære endpoints

 

 • Dosislimiterende toksicitet
Sekundære endpoints
 • Bivirkninger
 • Ændringer i vital- og laboratorieværdier i forhold til baseline
 • Objektiv responsrate
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Alder minimum 18 år
 • ECOG performance status på 2 eller under
 • Forventet levetid minimum 3 måneder
 • Dokumenteret BRAF-V600 mutation i tumor
 • Tumorvævsbiopsi tilgængelig til tests
 • Tilstrækkelig organfunktion, se forsøgsprotokol for specifikke laboratorieværdier
Eksklusionskriterier
 • Nuværende eller tidligere leptomeningeale metastaser
 • Enhver metastase som kræver lokal intervention
 • Ukontrolleret tumor-relateret smerte
 • Behandling med narkotisk smertestillende skal være på et stabilt niveau før studiestart
 • Pleural, peritoneal og perikardiel væskeansamling
 • Anden aktiv malignitet eller tidligere malignitet indenfor 2 år før studiestart, med undtagelse af, ductal carcinom in situ som ikke kræver kemoterapeutisk behandling, low-grade cervical intraepithelial neoplasi, non-melanom hudkræft og low-grade lokal prostatacancer eller optimalt behandlet stadie 1 livmoderkræft
 • Aktiv regnbue- og årehindebetændelse eller enhver historik med seriøs retinopati eller retinal veneokklusion
 • Nuværende eller tidligere CNS sygdom, som ikke er relateret til deltagerens primære malignitet, herunder stroke, epilepsi, CNS vaskulitis eller neurodegenerativ sygdom, se protokol for særlige undtagelser
 • Aktiv autoimmunsygdom
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Systemisk anti-cancer behandling, inklusiv men ikke begrænset til, kemoterapi, eksperimentel behandling, hormon- og strålebehandling eller antistof-baseret behandling indenfor 2 uger eller 5 halveringstider før studiestart
 • Stereotaktisk strålebehandling indenfor 1 uge før studiestart
 • Strålebehandling for viscerale metastaser indenfor 1 uge før studiestart
 • Større kirurgisk procedure for andet end diagnostik indenfor 2 uger før studiestart
 • Rygmarvs kompression
 • Stigende kortikosteroid dosis indenfor 2 uger før studiestart eller nuværende dexamethason eller tilsvarende dosis på over 8 mg/dag
 • Samtidig behandling med CYP3A inducerende anti-epileptisk medicin under studiebehandling og i 2 uger efter sidste dosis af cobimetinib eller RO7276389
 • Samtidig behandling med medicin som giver forkortet QT-interval
 • Se protokol for yderligere eksklusionskriterier
Behandling

Forsøgsmedicinen indtages oralt på tabletform. Dosis er kohorteafhængig.

Del 1 dosiseskalering

 • RO7276389 monoterapi
 • RO7276389 i kombination med cobimetininb

Del 2 dosisekspansion

 • RO7276389 monoterapi
 • RO7276389 i kombination med cobimetininb
Planlagt antal patienter

ukendt

Startdato 2022-09-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
Protokolnr

WP43295

2021-003426-77 

Primær investigator Herlev Hospital