MonAlec

Sygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Kort titel MonAlec
Lang titel Undersøgelse af cirkulerende tumor DNA hos NSCLC-patienter behandlet med alectinib
Overordnede formål

At evaluere behandlingseffekt af alectinib med cirkulerende tumor DNA hos patienter med ALK translokeret lungekræft

Undersøgelsesdesign

Åbent, prospektivt og ikke randomiseret

Primære endpoints

Effekt af alectinib behandling jf. RECIST 1.1

Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret ALK translokeret NSCLC
 • Klinisk stadium T1-4, N0-N3, M0-M1
 • Alder over 18 år
 • Ingen tilstedeværende psykologiske, familiære, sociologiske eller geografiske forhold, som potentielt kunne hindre overholdelse af plan for undersøgelsesprotokollen og opfølgning. Sådanne forhold skal drøftes med patienten før deltagelse i undersøgelsen
 • Ingen samtidig eller tidligere malign lidelse, som kan påvirke behandlingen, evalueringen og udfaldet af den nuværende sygdom og behandling
 • Kvinder må ikke være gravide eller ammende
Eksklusionskriterier
 • Patienter, som ikke ønsker at deltage
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie, men indsamling af blodprøver.
Der tages en blodprøve inden opstart af standard behandling med alectinib. Efterfølgende tages ny blodprøve ved hvert opfølgningsbesøg på klinikken (med 4 til 6 ugers intervaller).

Planlagt antal patienter

Op til 90 patienter i en periode på 3 år

Startdato 2020-01-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital - Næstved
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

VEK nr.: 1-10-72-37-19

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter