MR af hjerne

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Hjernetumor
Stadie Stadie 4
Kort titel MR af hjerne
Lang titel MR til tidlig respons evaluering af strålebehandling af hjernemetastaser
Overordnede formål

At benytte diffussions vægtet magnetisk resonans billeddannelse (DWMRI) til at evaluere multiple DWMRI parametre før, efter og under strålebehandling og deres korrelation med den lokale kontrol af hjernemetastaser

Undersøgelsesdesign

Prospektivt, kontrolleret studie

Inklusionskriterier
 • Patienter der skal modtage pallierende strålebehandling for kræft i CNS, herunder hjernemetastaser
 • Inklusion skal ske før påbegyndt stråleterapi
 • Forventet levetid > 3 måneder
Eksklusionskriterier
 • Pacemaker eller anden elektronik indopereret
 • Indopereret metal i kroppen
 • Metalsplinter i øje eller krop
 • Klaustrofobi
 • Sprogvanskeligheder
 • Psykiske lidelser
 • Kendt overfølsomhed overfor MR kontraststof
 • Nedsat nyrefunktion
Behandling

Patienten MR skannes første gang før påbegyndt strålebehandling (ifm. planlægnings CT hvis muligt). Patienten skannes herefter på de enkelte behandlingsdage, skiftevis før og efter bestråling. Patienten skannes sidste gang ca. 2 mdr. efter afsluttet strålebehandling. Til skanningerne benyttes stråleterapiens dedikerede 1T MR skanner

Planlagt antal patienter

Total: 30, heraf 5 i kontrolgruppe

Startdato 2013-02-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
Protokolnr

KFE protokol nummer: AA1308

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01