Nationalt Myelomatoseprojekt, palliativ behandling/ Vertebroplastik

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Fase Fase 1, Fase 2, Fase 3
Kort titel Nationalt Myelomatoseprojekt, palliativ behandling/ Vertebroplastik
Lang titel Palliativ behandling af myelomatose-patienter med smertefulde vertebrale læsioner. Et tværsektorielt randomiseret kontrolleret studie af vertebroplastik i tillæg til vanlig behandling
Overordnede formål

At sammenligne forskelle i patientrapporterede smerter, funktion og livskvalitet samt ændringer i saggital balance efter operation med vertebroplastik

Undersøgelsesdesign

Multicenter, randomiseret studie

Primære endpoints

Oswestry Disability Index 4 uger postrandomisering

Sekundære endpoints
 • VAS ved inklusion og ugentligt de første 12 uger efter inklusion
 • Livskvalitet
 • Langtidsstabilitet af behandlede vertebrae vha. stående røntgen
 • Sundhedsøkonomi
Inklusionskriterier
 • Symptomatisk myelomatose og verificeret smertefuld spinal kompressionsfraktur ved enten MR- eller CT-scanning
 • Relevant smerte i < 3 måneder før inklusion
 • Smerteniveau VAS ≥ 5
 • Maximum 4 frakturer
 • Frakturer lokaliseret til Th6-L5
Eksklusionskriterier
 • Patienten er sengeliggende (vil blive tilbudt vertebroplastik uden randomisering)
 • Tilstedeværelse af neurologiske deficit
 • Psykiatrisk diagnose, som kan påvirke kompliance
Behandling

Arm 1: Sædvanlig smertebehandling

Arm 2: Sædvanlig smertebehandling og vertebroplastik

Planlagt antal patienter

Total: 100 patienter

Startdato 2021-06-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Hillerød - Nordsjællands Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Odense Universitetshospital
Resumé for patienter